november 2017

a day without work, is a day without food

Gepubliceerdop nov 30, 2017

净食 ALMS  – Alms is a cinematic tour through a remote mountain Chan/Zen Buddhist monastery in Southern China. Audiences are guided by the community’s Head Chef (典座 dianzuo) as he explains the traditional cultivation, distribution and ritual offering of food in this traditional Buddhist community. We follow the gathering of local fuels and farmed vegetables, and witness how living members of this community work in harmony with elements of their surrounding naturalenvironment to provide the supportive infrastructure surrounding the Meditation Hall (禪堂 Zendo/Chantang), where a group of cloistered monks devote themselves to meditation practice. – a film by Edward A. Burger (2010), commonfolks.com

film kijken | watch alms

(meer…)

als een kikker

Gepubliceerdop nov 30, 2017

Sengai said, “If frog,” you know, “if someone can be a buddha, I – maybe I can be a buddha too.” [Laughing.] Frog was sitting like this [probably gestures] [laughs, laughter]. “If people can be a buddha by practice of sitting, then I can be [laughs] – soon I will be a buddha” [laughs]. For the people who knows what is actual practice, you know, even though they don’t experience enlightenment experience, if he sees someone who, you know, who is sitting to attain enlightenment [laughs], we think he is like a frog sitting [laughs]. …

if you understand what Sengai is feeling when, you know, you see a picture of a frog, you are already, you know, Zen – you have already understood what is Zen. There [is a] lot of humor in it, and there is good understanding of our practice. Even though our practice is – is not better than frog, you know, we will continue to sit. And we can accept a frog as our good example of practice.

I think that is a kind of enlightenment, but if – you should know how you, you know, actually understand a frog. Sengai, you know, drew – after, you know, practicing pretty long time [laughs], you will, you know, partly laugh – laugh at someone who is involved in wrong idea of practice, and partly you will, you know, laugh at yourself [laughs] who is sitting always [laughs] without doing anything – without making not much progress. You will laugh at yourself. When you can laugh, you know, at yourself, humorously, then there is, you know, enlightenment. But still, your zazen is beginner’s zazen or sometimes worse than beginner’s zazen [laughs].

Shunryu Suzuki

(meer…)

geduld

Gepubliceerdop nov 28, 2017

Zolang je je problemen niet aanvaardt, de positie waarin je je bevindt, kan je jezelf niet aanvaarden zoals je bent … Als je genoeg geduld hebt en wacht tot het probleem begrijpelijk wordt, kun je je hier-zijn en je positie waarderen, wat die ook zijn.

Shunryu Suzuki

(meer…)

eindeloos

Gepubliceerdop nov 26, 2017

The Goal

Gray Wolf made one of her rare visits to the circle, and after a talk by Raven she remarked, “The goal of practice seems to be just more practice.”
Raven bobbed his head. “Well?”
Gray Wolf hesitated, and then asked, “So there’s no end to it?”
Raven hopped down from his perch to a little hummock beside
Gray Wolf, put his beak to her ear, and murmured, “Thank goodness.”

Robert Aitken Rōshi

(meer…)

oordelen

Gepubliceerdop nov 23, 2017

Elk van de tienduizend dingen heeft van nature zijn eigen waardevolle functie, en functioneert op natuurlijke wijze met betrekking tot alle andere dingen. Het alledaagse bestaan hoort bij wat onpeilbaar is, zoals een deksel past op een pan. Het ondoorgrondelijke harmonieert met het alledaagse, zoals twee evenwijdige pijlen samen komen aan de einder.

Deze woorden wijzen naar de Grote Werkelijkheid. Oordeel niet. Als je de Weg niet ziet, zie je die ook niet als je hem gaat. Als je de Weg gaat, is hij noch nabij, noch veraf. Als je de Weg uit het oog verliest, zie je meteen bergen en rivieren die in de weg staan. Vol respect zeg ik tot hen die verlicht willen worden: of het nu overdag is of ‘s nachts, verspil geen tijd!

Sekito Kisen

Ton Lathouwers zegt over dit fragment uit de Sandokai van Sekito Kisen: “Het boeddhisme waarschuwt er ons net als het christendom voortdurend voor: ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.’ Die woorden lijken te verwijzen naar een strenge beoordeling achteraf van … God … Maar de Griekse vertaling legt het veel dichter bij … de actuele mens: ‘Oordeelt niet, opdat gij uzelf niet oordeelt.’ staat er letterlijk.
In de staf die je breekt over een ander veroordeel je jezelf. Want je schept meteen al oordelend een structuur, een bepaling, een coördinatenstelsel dat uiteindelijk ook jou vangt. ‘Oordeel niet’ betekent evenwel geen passiviteit, geen milde sereniteit van ‘alles’ is gelijk. Het betekent precies luisteren naar de stem van je hart en daarnaar handelen. Niet de van buitenaf opgelegde regels waaraan wij ons grif en graag overgeven zijn meer bepalend, maar de stem van binnenin. … Het gebeurt niet in het luchtledige, niet vrijblijvend, maar hier en nu, middenin de wereld met haar schoonheid en haar problemen. Waar het alledaagse en ondoorgrondelijke elkaar met een tijdloze intimiteit raken als een pan haar deksel.”

Volledige tekst Sandokai: (meer…)

rustplaats voor de nacht

Gepubliceerdop nov 20, 2017

Die Nachtlager

Ich höre, dass in New York
An der Ecke der 26. Straße und des Broadway
Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht
Und den Obdachlosen, die sich ansammeln
Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft.

Die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt
Aber einige Männer haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße.

Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch.

Einige Menschen haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße
Aber die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt.

Bertolt Brecht

Rustplaats voor de nacht

Ik hoor dat in New York
Op de hoek van de 26ste straat en Broadway
In de wintermaanden elke avond een man staat
Die de zich daar verzamelende daklozen,
Door het te vragen aan de voorbijgangers, een rustplaats voor de nacht bezorgt.

De wereld wordt daardoor niet anders.
De verhoudingen tussen de mensen verbeteren niet.
Het tijdperk van de uitbuiting wordt daardoor niet verkort.
Maar enkele mannen hebben een rustplaats voor de nacht. De wind wordt een nachtlang van hen afgehouden.
De sneeuw die hen was toebedacht, valt op de straat.

Leg het boek dat u leest niet neer, mens.

Enkele mannen hebben een rustplaats voor de nacht. De wind wordt een nacht lang van hen afgehouden.
De sneeuw die hen was toebedacht, valt op de straat.
Maar de wereld wordt daardoor niet anders.
De verhoudingen tussen de mensen verbeteren daardoor niet.
Het tijdperk van de uitbuiting wordt daardoor niet verkort.

vertaling: Charles Ducal

(meer…)

veerkracht: spiritueel links in de USA

Gepubliceerdop nov 19, 2017

De nieuwe documentaire Veerkracht over spiritueel links in de VS is te zien op npo.nl. Mensenrechten staat onder druk in het huidige politieke klimaat van Amerika. Hoe kan het boeddhisme een bijdrage leveren aan de oplossing van de enorme identiteitscrisis waarin het land verkeert? In de documentaire worden Amerikanen gevolgd die vormgeven aan een groeiende beweging die staat voor het eind van white supremacy, theologisch kolonialisme en seksueel machtsmisbruik. – docu van Babeth M. VanLoo

documentaire kijken

Met o.a. angel Kyodo williams Sensei, oprichter van het Center for Transformative Change in Berkeley, California, en zenleraar bij het Brooklyn Zen Center, over antiracisme en spiritueel activisme; Robert Thurman, schrijver en professor op Columbia University NY, bepleit een sensitivity revolution in plaats van de huidige haat-revolutie; Charlene Carruthers, van Black Youth Project, over de LGBT-beweging en de bevrijding van de (zwarte) vrouw; Xiuhtezcatl Martinez, een 17 jarige native American milieuactivist en hiphop-artiest, over indigenous rights en het recht van de mensheid op schoon water; Lucia Rijker, actrice, coach, over het breken met de verslaving aan televisienieuws; Patrick Ferris, zanger/tekstschrijver van de band The Americans, over het rouwproces na de verkiezing.

wat er is

Gepubliceerdop nov 16, 2017

De man en de zaag

Een man loopt over de markt.
In zijn handen heeft hij een zaag, een grote, gele zaag.

Hij loopt langs de apotheek en de kapper
de gevangenis en de kroeg Een Hart.

Hij gaat ook langs het huis
met de vijf oude vrijsters en een plaatzagerij.

Het is belangrijk om dat vast te stellen
anders weet ik niet waar hij naar toe gaat

en bovendien twijfel ik
of hij een zaag in zijn handen heeft of een gele citroen.

Sommigen zullen de waarheid in kranten en boeken
zoeken, anderen in gebed en meditatie.

Toch blijven er ten slotte drie zaken over:
een man en een zaag en een gele citroen.

Lars Lundkvist

(meer…)

het leven zoals het is omarmen

Gepubliceerdop nov 10, 2017

If we’re open to embracing the surprises as they arise, then there will be inconceivable joy. If we fuss and fume and say, ‘This isn’t what I expected,’ then there will be inconceivable misery. Just to welcome your life as it arrives moment after moment, to meet it as fully as you can, being as open to it as you can, being as ready for whatever arises as you can, and meeting it wholeheartedly, this is renunciation – this is leaving behind all of your preferences, all of your ideas and notions and schemes. Just meeting life as it is.

Zenkei Blanche Hartman

Blanche’s dharma name, Zenkei, means inconceivable joy.

(meer…)

future is now!

Gepubliceerdop nov 7, 2017

Laat het verleden verdorren en
maak je geen zorgen meer om de toekomst,
wanneer je je aan niets meer vastklampt,
zul je in vrede leven.

Sutta Nipata

(meer…)