#intentie

zonder achterdocht

Gepubliceerdop apr 11, 2021

If you harbor suspicion for everything, you may feel depressed. Since all the things you guess are just conjecture, how can your suspicion ever be resolved? This is the cause of your discontentment. A person with sincere intention [instead] allows the mind to realize the mistakes of the ego’s delusions. This is done through looking into a mirror of uncahngeable wisdom. Reflecting the mind in this mirror, you can see your own delusions.

Soshin (Abbess; 1588 – 1675)

(meer…)

zonder behoefte

Gepubliceerdop jan 16, 2018

… de staat van verlichting: de staat waarin een mens tot op grote hoogte iedere willekeurige situatie, goed of slecht, kan omarmen. Ik heb het niet over een heilige; ik heb het over die staat (die vaak pas na een enorme strijd wordt bereikt) waarin het OK is. We vragen ons bijvoorbeeld vaak af hoe we zullen sterven. De sleutel is niet te leren hoe je moedig kan sterven, maar te leren niet de behoefte te hebben moedig te sterven. Op kleine punten kunnen we dat misschien, maar meestal willen we iets anders zijn dan we zijn. Dat is echt een interessante houding: niet te leren iedere situatie maar te dulden, maar te leren niet de behoefte te hebben een bepaalde houding tegenover een situatie te hebben.

Joko Beck

(meer…)

intenties voor vandaag

Gepubliceerdop okt 16, 2017

“Here is a set of intentions based on traditional Buddhist precepts. Some people I know have them taped to their bathroom mirror and say them aloud each morning:

On behalf of myself and all beings,
I intend to refrain from consciously hurting anyone.
I intend to refrain from overtly or covertly taking what is not mine.
I intend to be sure that my speech is kind as well as true.
I intend to refrain from addictive behaviors that confuse my mind and lead to heedlessness.

My own experience is that saying specific vows evokes an awareness of ways in which I may have broken them. I leave time between each vow for my mind to do a moral inventory. I find that in the context of a relaxed mind, these discoveries feel like gentle reprimands, and I make a list of amends I want to make.

Recite your intentions every morning and they will guide your day. You and everyone you encounter will benefit.”

Sylvia Boorstein

(meer…)

geen geest

Gepubliceerdop mei 13, 2017

de wilde ganzen hebben niet de intentie om zich te laten weerspiegelen;
het water heeft geen geest om hun beeld te ontvangen.

zenrin-kushū

Uit: Zenrin-kushū [Zen-gezegden uit de Zen Wouden] een verzameling gezegden en gedichten uit confucianisme, taoïsme en ch’an [zen]. “The wild geese do not intend to cast their reflection, The water has no mind to receive their image.”
Afbeelding: Lake George [formerly Reflection Seascape], Georgia O’Keeffe, 1922.

vrij zijn van intenties

Gepubliceerdop mei 8, 2017

als dingen [bijv. een spiegel] die vrij zijn van intenties onpartijdig zijn en een helder beeld geven, pas dan het volgende toe op wie wel intenties heeft:

Wrijf hem fijn door middel van het Niets,
maak hem transparant door middel van de Leegte,
dompel hem onder in het Onhoorbare en het Onzichtbare,
zodat hij niet weet waarheen hij zich beweegt.

Volgens mij zal hij in zijn onbegrensdheid de metgezel worden van hemel en aarde; omspoeld door lichtgevende energie zal hij onvermoeibaar zijn. Niets op de wereld zal in staat zijn met hem te wedijveren.”

Wunengzi

Jan de Meyer de vertaler van ‘Wunengzi’ of ‘Nietskunner’ – een taoïstisch boek uit de negende eeuw, licht bovenstaand fragment als volgt toe: (meer…)

wat te doen en wat te laten

Gepubliceerdop mei 8, 2017

“Als gewaarzijn aanwezig is … leidt het tot onderzoek van de werking van de mentale toestanden, en tot het besef: deze bevorderen het goede, deze het kwade, deze helpen, deze breken af. Vervolgens verwijdert een ernstig mens de eigenschappen die tot nadeel strekken en hij aanvaardt wat voordeel brengt. Hij verwijdert wat niet dienstig is en aanvaardt wat wel dienstig is.”
Nāgasena

(meer…)

innerlijke rijkdom

Gepubliceerdop feb 28, 2017

“Fang Hui zei: […] ‘Als een gedeelte van het klooster herstel behoeft en er gaten in het dak vallen, beoefen zazen dan ergens anders, op een plek waar de regen niet binnendringt. Als verlichting van monniken afhangt van de toestand van de gebouwen die als tempel dienen, laten we ze dan allemaal met puur goud en kostbare juwelen bedekken. Verlichting echter is niet afhankelijk van de kwaliteit van de plek waar je woont en oefent, maar alleen van de intentie waarmee je zazen beoefent.’ […] De zenmeester Lung-ya zei: ‘Als je de weg wilt bestuderen moet je beginnen met het onderzoeken van de armoede. […]’ Van de eerste dagen van de Boeddha tot op heden heb ik nimmer vernomen van een volgeling van de weg die rijk was.”

Dogen Zenji

Uit: Shobogenzo Zuimonki & Fukanzazengi – juwelen uit de Schatkamer van het Oog van de Ware Leer, Dogen Zenji, Asoka, Rotterdam, 2001;p.161.

houding

Gepubliceerdop feb 22, 2017

De dingen worden voorafgegaan door de geest,
Hebben de geest als voorman,
Worden door de geest gemaakt.
Als iemand met een verdorven geest spreekt of handelt,
Dan volgt hem leed, als de kar de voet van het trekdier.

De dingen worden voorafgegaan door de geest,
Hebben de geest als voorman,
Worden door de geest gemaakt.
Als iemand met een zuivere geest spreekt of handelt,
Dan volgt hem vreugde, als een schaduw die niet wijkt.

dhammapada 1-2

Uit: Khuddaka Nikaya: De verzameling van korte teksten 1,Sutta-Nipata & Dhammapada, vertaald uit het Pali door Jan de Breet & Rob Janssen, Asoka, Rotterdam, 2011; p.273.