#koan

raadsels

Gepubliceerdop jun 26, 2021

‘Zelfs de meest ongeletterde mens weet dat de werkelijk belangrijke zaken des levens die zijn waarvoor wij geen woorden hebben. Toch moeten wij erover spreken. Wij spreken als het ware eromheen, eronderdoor, erdoorheen, maar niet rechtstreeks erover. Misschien heeft de Meester van het Heelal het beter gevonden ons die woorden niet te geven, want als we ze bezitten, begrijpen wij de ontzagwekkende mysteries van de schepping en dood, en zulk begrip zou het leven voor ons waarschijnlijk onmogelijk maken. Daarom heeft de Meester van het Heelal ons in Zijn oneindige wijsheid en mededogen het raadsel gegeven en niet het onthullende woord.’

Uit: ‘De gave van Asjer Lev’

(meer…)

omhels me

Gepubliceerdop okt 4, 2018

Twintig monniken en één non, die Eshun heette, hielden meditatie-oefeningen onder leiding van een zenmeester. Eshun zag er aardig uit, ondanks haar kaalgeschoren hoofd en haar eenvoudige kleren. Verscheidene monniken werden in het geheim verliefd op haar.
Eén van hen zond haar een liefdesbrief waarin hij met klem vroeg haar alleen te mogen ontmoeten.
Eshun antwoordde er niet op. De volgende dag hield de zenmeester een lezing voor de groep, en toen die afgelopen was, stond Eshun op. Ze richtte zich tot de schrijver van de brief en zei: ‘Als u werkelijk zoveel van me houdt, omhels me [dan] nú.’

(meer…)

zoet

Gepubliceerdop jun 30, 2018

A man was running, stumbling, and gasping for breath as ferocious tiger chased him. Dashing for the edge of a cliff, he saw a vine. He desperately reached for the vine and in one last, bold leap swung himself over the cliff’s edge.

As he hung dangling down, he looked up and saw the growling tiger on the ledge above him. He felt a moment of relief as the tiger clawed the air but was unable to reach him. Then the man looked down. At the bottom of the cliff far below where he hung was another tiger! Tightening his hold on the vine, the man wondered what to do.

To his further dismay, he noticed two mice, one dark as night, one light as day, nibbling at the vine. He knew that it was only a matter of time before he would fall to the jaws of the tiger below. Just then, he noticed a wild strawberry growing on the face of the cliff.

Gripping the vine with one hand, he reached out with the other, plucked the strawberry from the cliff wall, and put it in his mouth. Never before had he realized how sweet a strawberry could taste.

Zen parable

(meer…)

eindeloos

Gepubliceerdop nov 26, 2017

The Goal

Gray Wolf made one of her rare visits to the circle, and after a talk by Raven she remarked, “The goal of practice seems to be just more practice.”
Raven bobbed his head. “Well?”
Gray Wolf hesitated, and then asked, “So there’s no end to it?”
Raven hopped down from his perch to a little hummock beside
Gray Wolf, put his beak to her ear, and murmured, “Thank goodness.”

Robert Aitken Rōshi

(meer…)

vastklampen aan vrijheid

Gepubliceerdop mei 12, 2017

“Ik ben vrij! Ik klamp mij niet meer vast!
Ik ben bevrijd! –
Het grootste vastklampen
is dit soort vastklampen.

Wat denk je
van een vrijheid die nooit plaatsvindt?
Wat vind je
van een leven dat niet voorbijgaat?”

Nāgārjuna

volledig vers: (meer…)

geen water, geen maan

Gepubliceerdop apr 8, 2017

‘Met een en ander probeerde ik de emmer bijeen te houden, en toen viel de bodem eruit.
Waar het water niet is, kan de maan niet verblijven.’

 

Chiyono was bediende in een zen klooster. Ze leefde in de 13e eeuw. Chiyono beoefende maandenlang oprecht zazen nadat een non haar had gezegd dat stand er niet toe deed om de Boeddhaweg te begaan. Op een avond bij volle maan ging ze water uit de put halen. De bodem van haar oude emmer -bijeengehouden door bamboestroken, bezweek plotseling en de weerspiegeling van de maan verdween met het wegstromende water. Toen ze dit zag verkreeg Chiyono groot inzicht. Ze schreef over haar verlichting bovenstaand gedicht.

Dit is een vertaling van een fragment van : ‘reflections on Chiyono’s No water, no moon’