edel maex

Edel Maex is psychiater, zenleraar en een van de grondleggers van het werken met mindfulnesstraining in de Lage Landen. “Voor mij is er nooit een wezenlijk verschil geweest tussen zen en mindfulness. Enkel de context en stijl zijn anders. Mindfulnesstraining is voor mij maar een manier om wat ik in zen ontdekt heb, ook buiten de zencontext te kunnen doorgeven.”

Edel Maex is psychiater in het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen en is bekend geworden als pionier in de mindfulnesstraining in een medische setting. Op zijn website ‘Leven in de Maalstroom‘ zijn meerdere geleide mindfulness meditaties te luisteren en downloaden.

In het boek ‘Dit is de plaats‘ – over zen en mindfulness aan de hand van het Avatamsaka Soetra, beschrijft hij in de inleiding wat hem drijft.

“Als iets mij bezielt is het wel de ontroering van al die ontmoetingen met al die mensen. Ik zit in de begenadigde positie dat ik dag in dag uit mensen mag ontmoeten […] in hun verdriet […] , maar nog veel meer dan dat in hun schoonheid. Er is een tijd geweest dat ik mij heel eenzaam voelde. Al die ontmoetingen hebben mij doen beseffen hoe verbonden we zijn.

Zen zoals ik het ooit geleerd heb, is voor mij de zuiverste expressie van die schoonheid en van die verbondenheid.

Er is nog een tweede motief: een diep besef van kwetsbaarheid, zeker waar het over menselijke verbondenheid en schoonheid gaat. […] Uit onzekerheid zoeken we het buiten ons en gaan we leraren, opvattingen en praktijken idealiseren in plaats van te beseffen dat het er allemaal al is, in overvloed, hier, op deze plaats.”

Citaten uit: Dit is de plaats, Edel Maex, Lannoo, Tielt, 2013.

 

# # #