#ware zelf

marinating the mind

Gepubliceerdop jul 7, 2023

Seeing without eyes,
knowing without mind.
Being, without becoming.

For a time, you lived unaware of your true nature.
Now you know, and are.
Cursing nothing, judging nothing,
happy inside your own Self.

Marinate your mind in this knowing,
so that, when you are pushed in the world of changes,
you will know the unchanging.
When you are in the midst of all noise,
you will be the silence.
But do not speak of this. Be this.
In all your ways, remain natural.
Remain with yourself.

Keep bringing your attention here.
The mind will come to test you,
an activity that must happen.
You cannot fail.
The mind is your servant, not your master.

Mooji

(meer…)

onderweg

Gepubliceerdop apr 18, 2019

Wat is de werkelijkheid, die van het gehaaste, verongelijkte ik, of die van de
rustige constatering dat alles voorbijgaat –
behalve dat moment dat die duidelijk is?

Dit kan de beginvraag van een nieuw leven zijn, tenminste als…

Als je niet terugvalt in de durende onmin van je ik.
Als je tijd vrijmaakt om je hele zelf te leren kennen.
Het zelf dat er was vóór je geboorte en er is na je dood.
Dat vraagt inspanning en discipline,
dag aan dag, natuurlijk.
En je moet zóveel van jezelf houden
dat je je de tijden dat het niet lukt het niet kwalijk neemt.
Je bent immers nog niet héél,
alleen onderweg.
Dat onderweg zijn is fantastisch.

Maarten Houtman

(meer…)

Vow of Humankind

Gepubliceerdop dec 14, 2017

Keeping calm and composed,

Let us awaken to our True Self,
become fully compassionate humans,

make full use of our gifts
according to our respective missions in life,

discern the agony both
individual and social
and its source,

recognize the right direction
in which history should proceed,
and join hands
without distinctions of race, nation, or class.

Let us, with compassion,vow
to bring to realization
humankind’s deep desire for
Self-emancipation

and construct a world
in which everyone
can truly and fully live.

Gelofte aan de mensheid

Gepubliceerdop dec 12, 2017

Kalm en evenwichtig:

Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf,
mensen worden, vol van mededogen.

Onze gaven ten volle ontplooien,
ieder volgens de eigen roeping in het leven.

Ons bewust worden van de doodsstrijd
persoonlijk en maatschappelijk
en de bron ervan onderkennen.

De juiste richting ontdekken
waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan
en elkaar de hand reiken
zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn,
zonder onderscheid naar ras, natie of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen
het diepe verlangen van de mensheid
naar bevrijding van haar ware Zelf
werkelijkheid te doen worden

en een wereld bouwen
waarin iedereen
waarachtig en in heelheid kan leven.

Hisamatsu Sin’ichi

jezelf zijn

Gepubliceerdop okt 18, 2017

De manier om het terrein van je beoefening te verbreden is jezelf bloot te geven zoals je bent, zonder proberen iemand anders te zijn. Als je erg eerlijk bent tegenover jezelf en dapper genoeg bent, kun je jezelf helemaal tot uitdrukking brengen. Wat andere mensen er ook van mogen denken, het is goed. Wees gewoon jezelf, in elk geval tegenover je leraar. Dat is je eigenlijke beoefening, je eigenlijke leven.

Shunryu Suzuki

(meer…)