hakuin ekaku

Hakuin Ekaku (1686-1768) is een van de grote figuren van de Japanse zen. Tijdens zijn leven werd hij alom gerespecteerd voor zijn buitengewone moed en vastberadenheid en voor de compromisloze zelfstandigheid waarmee hij onvermoeibaar werkte om de zentraditie, die in diepe spirituele stagnatie en verval verkeerde, te doen herleven. Tweeënhalve eeuw na zijn dood verwierf hij in zijn school de status van patriarch. Tot op de huidige dag staat zijn leven en werk symbool voor de door hem gehuldigde waarheden. In het boek Wilde Klimop is zijn autobiografie te lezen waarin jeugdherinneringen, zijn zen beoefening en verlichtingservaringen, praktische adviezen voor zen studenten te lezen zijn. – Wilde klimop, de spirituele autobiografie van zenmeester Hakuin, Asoka, Rotterdam, 2006

https://uploads1.wikiart.org/images/hakuin-ekaku/self-portrait-1768.jpg Hakuin, zelf portret | self portrait

A fiery and intensely dynamic Zen teacher and artist, Hakuin (1685-–1768) is credited with almost single-handedly revitalizing Japanese Zen after three hundred years of decline. As a teacher, he placed special emphasis on koan practice, inventing many new koans himself, including the famous “What is the sound of one hand clapping?” The book Wild Ivy is the English translation of Hakuin’s intimate self-portrait. It includes reminiscences from his childhood, accounts of his Zen practice and enlightenment experiences, as well as practical advice for students on the problems that arise in intensive meditation practice, and the only description of a technique he calls “introspective meditation. – Wild ivy, the spiritual autobiography of Zen master Hakuin, translated by Norman Wadell, Shambhala, 2001.

#