#mededogen

zen en de kunst van compassie

Gepubliceerdop jul 11, 2018

India is het land waar Boeddha vandaan komt, maar het boeddhisme is er al eeuwenlang zo goed als verdwenen. In het zuiden van India heeft de Jezuïet en zenmeester Ama Samy een meditatiecentrum (Bodhi Sangha) gesticht, waar westerlingen en Indiërs samen de stilte zoeken. We proberen te achterhalen hoe Ama Samy christendom en boeddhisme in zich verenigt, zonder water bij de wijn te doen en zonder er een soep van te maken. Hij leefde een tijdje als bedelmonnik en vertrok na lang soebatten bij zijn meerderen naar Japan om bij Yamada Koun, een zenmeester in Kamakura, in de leer te gaan.

documentaire kijken

Zonder zich bewust te zijn trad hij in de voetsporen van de bekendste boeddhistische monnik uit de geschiedenis: Bodhidharma. Deze mythische figuur verliet India in de vijfde eeuw om in China het boeddhisme te onderwijzen. Ama Samy heeft zenboeddhisme naar India teruggebracht. In zijn centrum heeft hij voor iedereen dezelfde vraag: hoe kunnen we de wijsheid van zen combineren met het christelijke uitgangspunt van compassie? Het is de grote vraag niet alleen voor de bezoekers van het centrum, maar voor een wereld waarin intolerantie steeds meer de boventoon lijkt te voeren. Een documentaire van Pat van Boeckel uit 2016. – npo.nl

uiteenspatten

Gepubliceerdop apr 13, 2018

De golf realiseert zich dat hij niet slechts golf is, maar ook water. … Natuurlijk zal ik mijn traject gaan en natuurlijk zal ik in de branding uiteenspatten. Natuurlijk gaat er niets verloren, er is alleen maar water en de golf keert terug naar wat hij altijd al was: water. En er komt altijd weer een volgende golf.

… wat moet je doen? Heel eenvoudig: komen zitten en weten dat je niet weet, weten dat niet bent wie je denkt te zijn. Soms denken we dat we een grote sterke golf zijn, groter en belangrijker dan de anderen. Soms  zien we onszelf als een klein, onbenullig golfje, een golfje van niets. Op ons kussen … zijn we niets van dat. Het vraagt moed en mededogen om niet langer iets te zijn.

Het gaat niet om de romantiek van ‘ik maak deel uit van een groter geheel’. Het gaat veel dieper. Zelfs ‘ik’ ben een golf, water, een samenspel van oorzaken en voorwaarden in die werkelijkheid als een enkele wezen. Het is de bereidheid water te zijn, de bereidheid golf te zijn en de bereidheid om in de branding uiteen te spatten. Het is bevrijdend en beangstigend tegelijk.

Edel Maex

(meer…)

Vow of Humankind

Gepubliceerdop dec 14, 2017

Keeping calm and composed,

Let us awaken to our True Self,
become fully compassionate humans,

make full use of our gifts
according to our respective missions in life,

discern the agony both
individual and social
and its source,

recognize the right direction
in which history should proceed,
and join hands
without distinctions of race, nation, or class.

Let us, with compassion,vow
to bring to realization
humankind’s deep desire for
Self-emancipation

and construct a world
in which everyone
can truly and fully live.

Gelofte aan de mensheid

Gepubliceerdop dec 12, 2017

Kalm en evenwichtig:

Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf,
mensen worden, vol van mededogen.

Onze gaven ten volle ontplooien,
ieder volgens de eigen roeping in het leven.

Ons bewust worden van de doodsstrijd
persoonlijk en maatschappelijk
en de bron ervan onderkennen.

De juiste richting ontdekken
waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan
en elkaar de hand reiken
zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn,
zonder onderscheid naar ras, natie of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen
het diepe verlangen van de mensheid
naar bevrijding van haar ware Zelf
werkelijkheid te doen worden

en een wereld bouwen
waarin iedereen
waarachtig en in heelheid kan leven.

Hisamatsu Sin’ichi

stoffige zachtheid

Gepubliceerdop okt 22, 2017

“The Buddha’s view of home leaving is summarized in these words: ‘Household life is crowded and dusty; life gone forth is wide open. It is not easy, while living in a home, to lead the holy life.’ …  We need to regard the Buddha’s first teaching about ‘life gone forth’ carefully; we need to be careful about cutting off both human feelings and relationships. Practicing nonattachment is not the same as practicing detachment. The former practice addresses the human selfishness we bring to all of our relationships and is guided by the relinquishing of self-clinging to reactions that arise. The latter is repressive and disconnected and seeks to keep our delusional selfcenteredness intact by avoiding intimate relational contact and feelings.

Furthermore, the description of family life as ‘crowded and dusty’ might encourage some to think that holiness is found elsewhere than that dustiness. Somewhere, other than right where we are, there is an ideal practice life that is dustless. Somewhere there exists a life pure and elevated from the dust of human family relations. Imagining this to be true is a serious mistake, and sadly not an uncommon one. While each of us needs to find quiet time to reflect on our true nature, it is important to see buddha-nature reflected even in our most annoying family members, relatives, and associates. If we cannot do this, our practice develops a puritanical, precious, detached, and heartless quality.” – Grace Schireson

(meer…)

EmoTrak app – little atlas of emotions

Gepubliceerdop sep 30, 2017

Inspired by Work with Dalai Lama, Eve Ekman Creates App to Map Emotions

‘While the Atlas of Emotions is a large map on a computer, Eve Ekman has turned to a smaller guide that can be carried around. Her current brainchild, called EmoTrak, “is like having a little Atlas of Emotions in your pocket,” she says. The EmoTrak app asks users twice a day to report the trigger, experience and response of their most recent emotion. …  In a pilot study of EmoTrak, Ekman says that even residents in specialties that have high levels of burnout find that their daily emotion tracking reveals that half of their daily emotions are still enjoyable ones. “That very simple practice of bringing awareness of our emotions has the potential to remind us that even amidst the most challenging times we have capacity for being OK,” she says.

The impetus for Ekman’s EmoTrak built upon work early in her career. While she was working as a social worker in the emergency department at Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center helping patients and their families, she had a realization: her colleagues and coworkers needed help, too. “I could feel palpably their stress and strain and I was very aware of how little support we all had in managing this,” she says. So she has dedicated her efforts toward helping health care workers avoid job burnout, and particularly how to support their compassion and empathy toward patients.’ Mitzi Baker on uscf.edu

The app is currently used for research purposes, please click here for more information.

(meer…)

Station Aandacht Centraal

Gepubliceerdop jul 12, 2017

‘The question is: how do we allow people to be deeply in touch with themselves, and allow them to become deeply in touch with others?
They have to cultivate their capacity for presence. Presence is Grand Central Station and the place people arrive from wherever they’ve originally come from – fear, anger, disappointment, anxiety. Through the practice of being present to their situations, to the suffering that they felt as a result, not to mention the power of being seen as others are present with them, they can then travel on to compassion, to courage, to caring, to love. … As you choose to be more present, you are more present. It allows us to see ourselves and others. By choosing presence we learn to let go of our own discomfort, and experienceing ourselves in a trusting way allows us to trust others more.’

angel Kyodo williams

(meer…)

onzelfzuchtig helpen

Gepubliceerdop mei 17, 2017

the tenth drawing in the Ten Oxherding Pictures: ‘Entering the town with offering hands’ is the natural consequence and the final goal of zazen. This is because the profound feeling of compassion originates in satori experience. With all people, share the complete freedom of Zen you have gained through zazen practice.

Watch all sentient beings
with merciful eyes.
(482)

(meer…)