maarten houtman

Maarten Houtman werd in 1918 geboren op een rubberplantage aan de rand van het oerwoud in de hete laagvlakte van Midden Java. In de grote allesbeheersende natuur, waar de mens maar een nietig onderdeel is, werd hij van jongs af dagelijks geconfronteerd met het mysterie van geboorte en dood en het onverklaarbaar lijden dat de hele schepping doortrekt.

Later zou hij in een Japans krijgsgevangenkamp een dieper inzicht krijgen in de concrete situatie waarin de mens verkeert en wat nodig is om tot een kwetsbaar en aandachtig leven te komen. Een leven waarin de ander en de wereld om zichzelfs wil wordt ervaren, zodat werkelijke communicatie mogelijk wordt.

De oefenwijze, waarin de objectloze Zenmeditatie gecombineerd wordt met de oeroude Taoïstische adem- en energieoefeningen, noemde hij Tao-Zen. Meer dan vijftig jaar oefende hij in groepen het stille zitten, za-zen, de uitwisseling in het gesprek en de bijbehorende bewegings-oefeningen, die de oefenende op den duur in staat stelt in het ongeduldige en haastige leven een vaste basis te vinden, van waaruit hij rustig en onbevreesd kan leven. [Red.: Boeken van Maarten Houtman zijn te downloaden via het boeddhistischarchief.nl]

Maarten Houtman is op 5 januari 2011 overleden. – www.taozen.nl

#