#ontwaken

no borders

Posted on mrt 4, 2020

Als een gewoon mens ontwaakt,
noemen we die een Boeddha.

En als een Boeddha in slaap valt,
noemen we die een gewoon mens.

Huineng

(meer…)

dwaalwegen

Posted on mrt 21, 2018

Het ik weet niets van de boeddhaweg. De schijnbare dwaalwegen [in het leven] horen niet bij het ik, zij zijn de boeddhaweg zelf. En juist zij zijn het die me tot ontwaken, tot bewustzijn brengen. Hoe zou ik kunnen herkennen wat bewust is wanneer ik geen onbewustheid beleefde?

Doris Myoen-An Zölls

(meer…)

niets bijzonders

Posted on feb 4, 2018

Now, this buddha nature that we talk about is not something mysterious or arcane. Buddha just means “awake,” “one who is awake.” So we find out how to align ourselves, how to be awake and to align ourselves with our true intention, with our true being, with the wisdom and compassion that is already inherent in each being, including you. You are not the one single exception to the fact that all beings are buddhas. You are not that exceptional.

Zenkei Blanche Hartman

(meer…)

Vow of Humankind

Posted on dec 14, 2017

Keeping calm and composed,

Let us awaken to our True Self,
become fully compassionate humans,

make full use of our gifts
according to our respective missions in life,

discern the agony both
individual and social
and its source,

recognize the right direction
in which history should proceed,
and join hands
without distinctions of race, nation, or class.

Let us, with compassion,vow
to bring to realization
humankind’s deep desire for
Self-emancipation

and construct a world
in which everyone
can truly and fully live.

Hisamatsu Sin’ichi

Gelofte aan de mensheid

Posted on dec 12, 2017

Kalm en evenwichtig:

Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf,
mensen worden, vol van mededogen.

Onze gaven ten volle ontplooien,
ieder volgens de eigen roeping in het leven.

Ons bewust worden van de doodsstrijd
persoonlijk en maatschappelijk
en de bron ervan onderkennen.

De juiste richting ontdekken
waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan
en elkaar de hand reiken
zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn,
zonder onderscheid naar ras, natie of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen
het diepe verlangen van de mensheid
naar bevrijding van haar ware Zelf
werkelijkheid te doen worden

en een wereld bouwen
waarin iedereen
waarachtig en in heelheid kan leven.

Hisamatsu Sin’ichi

ontwaken

Posted on okt 6, 2017

Life and death are of supreme importance
Time swiftly passes by and opportunity is lost
Each of us should strive to awaken.
Awaken. Take heed, do not squander your life.

Dogen Zenji

Leven en dood zijn van het uiterste belang. De tijd gaat snel voorbij en mogelijkheden gaan verloren. Ieder van ons moet proberen te ontwaken. Ontwaak. Neem dit ter harte en verdoe je leven niet.

 

jezelf vergeten

Posted on feb 24, 2017

Als je de weg bestudeert,
dan bestudeer je jezelf

Als je jezelf bestudeert,
vergeet je jezelf

Als je jezelf vergeet,
word je door alles wakker gemaakt

Als je door alles wordt wakker gemaakt,
vallen lichaam en geest van jezelf en van anderen weg

Zelfs de sporen van het ontwaken houden op,
en dit spoorloos ontwaken gaat eindeloos door.

Dogen Zenji (meer…)