#ego

een effect van bewustzijn

Posted on aug 13, 2018

A human being is an effect of consciousness. They are not the operators of consciousness. [01:10-01:14]

Ego … is just a very contracted form of consciousness. A modification of consciousness. It’s like you’re not firing on all engines.

You’re working with very restrictive consciousness. When it’s in the modification, ‘I am a person,’ it is still consciousness. But it’s in very restrictive zone. When that is seen, then the consciousness opens up again. It’s depersonalized, and again it now it becomes universal, the consciousness.

You are universal consciousness! Dreaming itself as individuality. But we are not just to learn this, you have to recognize it. Discover this. Something gets somehow, cleansed, through your own seeing. [03:12 – 04:12]

Mooji

niet zuinig

Posted on mei 3, 2018

Het valt ons … moeilijk iets voor 100% te doen, vooral wanneer er anderen bij betrokken zijn. Meestal zijn we bang om fouten te maken. Sta ik er goed op? Mogen ze me? Beledig ik iemand? … Het staat ons tegen om onze krachten voor 100% in te zetten, omdat dit betekent onze referentiepunten en daarmee ook ons ‘zelf’ los te laten.

Meester Linji [Rinzai] zei: ‘Wees gewoon autonoom!’ Dat wil zeggen geef alles op, neem een standpunt in zonder je boven of tegenover anderen te plaatsen, breng jezelf volledig onbevangen tot uitdrukking … Hierbij moet ik aan de achtste zenregel denken, die ons vermaant niet zuinig te zijn. We zijn zuinig wanneer we delen van onszelf terughouden, omdat we denken dat we onszelf moeten beschermen wanneer mijn leven op het spel staat, … mijn reputatie, mijn populariteit of gewoon alleen maar mijn gevoel gelijk te hebben.

Nancy Mujo Baker

(meer…)

even afkoelen

Posted on apr 11, 2018

Everyone is looking for someone to blame, and therefore aggression and neurosis keep expanding. Instead, pause and look at what’s happening with you. When you hold on so tightly to your view of what they did, you get hooked. Your own self-righteousness causes you to get all worked up and to suffer. So work on cooling that reactivity rather than escalating it. This approach reduces suffering – yours and everyone else’s.

Pema Chödrön

(meer…)

geestelijke ruimte

Posted on okt 14, 2017

The essence of our mind is completely pure, it’s not true that we are sinners. Our true mind is something incredibly vast, open and spatious, it is not this little brain in which we run around like a rat in a cage. … Mind is compared to the sky: it has no centre, no boundary. … If there was no space we couldn’t exist, there would be no tables and chairs and people. Tables, chairs and people are also space and therefore space is all pervading. For this reason it is compared with the nature of the mind which is all pervading: not this little brain which is trapped within our head. We’re talking about a much deeper level of awareness.

Mind is compared to the sky because you cannot grasp it and think: this is me. But at the same time it is not like the sky because it is conscious. The very essence of our mind is awareness and this we all share! When we go beyond our ego, the sense of ‘I’ and ‘others’ does not pertain, it’s not there. We recognize our interconnection with all beings. … This is why we as human beings need to go back to our true nature: for as long as the ego is running things we have chaos -as we see in the world. The world is run by egomaniacs and look what harm!

Jetsunma Tenzin Palmo

(meer…)

ouderschap = gevecht met ons ego

Posted on jun 9, 2017

Ik kan nu zien hoeveel van het moederschap vanaf het allereerste uur de vroege waarschuwingstekenen draagt van strijd met het ego. Ik wil slapen. Zij wil eten. Ik moet dit doen. Zij moet dit doen. Niet nog een keer. Nog een keer. Het kan aanvoelen alsof iemand je levend opeet. Wat wordt opgegeten is je ego. … Natuurlijk houd je van je kind, maar toch … tril je van angst voor een leven dat jouw controle te boven gaat.[…]

Je kind is een onvermoeibare leraar die voortdurend jouw zelf opgelegde grenzen, jouw egocentrische houding en je koppigheid verkent. Het is een ondankbaar werkje, dat niemand wil doen, maar jouw kind komt elke dag naar haar werk en neemt deze monumentale taak op zich. … jij bent ook een leraar. Van slimme vluchtwegen en onderhandelingen, van snelle wendingen en pirouettes. Van alle inventieve manieren om door het leven te gaan en niet met je hoofd tegen een muur te lopen. … [De moeder die dit heeft geleerd] gaat met de stroom mee en kan overal omheen gaan. Ze glimlacht en lacht snel. Ze ademt alsof alles mogelijk is.

Als een kind.

Karen Maezen Miller

(meer…)

lichaam en geest

Posted on mei 31, 2017

Shen-hsiu schreef:

‘Het lichaam is een boom van wijsheid,
de geest een glanzende spiegel op een standaard.
Zie toe dat je de spiegel regelmatig opwrijft
en laat zich er nooit stof op vergaren.’

Huineng schreef ernaast:

‘Wijsheid is geen boom,
de glanzende spiegel heeft geen standaard.
Aangezien alles leeg is,
waar kan dan het stof zich vergaren?’

Shen-hsiu was een geleerde en ervaren leerling van de vijfde Patriarch, die tevreden was over het gedicht van zijn student. Er wordt mee bedoeld dat je in zen wijsheid uit je lichaam haalt. ‘Je zit roerloos, stevig en ademt rustig. Lichaam en geest worden als één gezien.’ Huineng -een monnik die niet goed kon lezen en schrijven- verbaasde de vijfde Patriarch met zijn gedicht. Hij werd zijn leerling, en vervolgens zijn beroemde opvolger.

Zonder het opruimen van stof zullen we nooit helder inzicht krijgen. In zen is het doel in contact te komen met de werkelijkheid door middel van dit reinigingsproces. Het gedicht van Huineng is een voortzetting van het eerste gedicht. Een spiegel kan nooit vlekkeloos schoon zijn; zolang er een spiegel, een ‘ik’, is is het onvermijdelijk dat er stof op komt. ‘Wat te doen? De spiegel wegdoen! De spiegel van het ik loslaten. […] Zen probeert je te leren ervaren dat dit zelf geen subject of object is, maar de levende ervaring als zodanig. Het is de intimiteit van het leven, de levensstroom. Het ervaren daarvan heet verlichting.’ Het ‘ik’ moeten we niet proberen stuk te maken of onderdrukken, slechts aandachtig bestuderen door ons af te vragen wie het is die aan het denken en voelen is.

Mimi Maréchal

(meer…)

mannen, vrouwen en hun zelf

Posted on mei 30, 2017

“Zen aims to expose and dissolve the ego’s toxic grip of self-clinging. Self-clinging may look very different in women than it does in men. Self-clinging for women may look like a dependency, a need to please others and to seek approval, a reluctance to show initiative, and a general feeling of inferior ability. Self-clinging in men more often takes the form of pride, arrogance, and a sense of power, control or even invincibility. Convents have developed training techniques for women aimed specifically at overcoming societal conditioning that fostered obidience, docility, and servitude to their families of origin, husbands and other institutional bodies that instilled ‘ladylike’ behavior.” – Grace Schireson

An example of a training technique for women is the ‘mirror Zen‘ of Kakuzan.

(meer…)

zijn we van nature zelfzuchtig of mededogend?

Posted on apr 24, 2017

“De vruchten van het boeddhistische pad en de kenmerken van bevrijding zijn: wijsheid en mededogen. Ze horen bij elkaar als warmte bij vuur hoort. Mededogen is de vanzelfsprekende verwerkelijking van wijsheid.
In een dialoog met de Dalai Lama bracht een westers filosoof* het debat op gang omtrent de vraag of de mens van nature zelfzuchtig (selfish) of mededogend (compassionate) is. Dit veroorzaakte bij de Tibetaanse vertalers een verhitte discussie. Het Tibetaanse woord voor ‘compassion’ bleek zowel zichzelf als de ander in te sluiten. De Dalai Lama was heel verwonderd dat het Engels daar geen woord voor had. In het Nederlands is het nog erger gesteld. (meer…)

interview met joko beck

Posted on mrt 23, 2017

How old were you when you started meditating?
Charlotte Joko Beck: Thirty-nine, forty, somewhere in there.

Did you have any realization through meditation?
No. Of course we have realizations, but that’s not really what drives practice.

Will you say more about that?
I meet all sorts of people who’ve had all sorts of experiences and they’re still confused and not doing very well in their life. Experiences are not enough. My students learn that if they have so-called experiences, I really don’t care much about hearing about them. I just tell them, “Yeah, that’s O.K. Don’t hold onto it. And how are you getting along with your mother?” Otherwise, they get stuck there. It’s not the important thing in practice.

And may I ask you what is?
Learning how to deal with one’s personal, egotistic self. That’s the work. Very, very difficult.

There seems to be a payoff, though, because you feel alive instead of dead.
I wouldn’t say a payoff. You’re returning to the source, you might say-what you always were, but which was severely covered by your core  belief and all its systems. And when those get weaker, you do feel joy. I mean, then it’s no big deal to do the dishes and clean up the house and go to work and things like that.’

Fragment of Donna Rockwell interviewing Charlotte Joko Beck