#ego

go with the flow

Gepubliceerdop aug 31, 2019

We have to know how to hold things lightly, and with joy. This enables us to be open to the flow of life. When we solidify, we lose so much.
Engaged in a relationship with our partner, our children, and with others in this world, we may solidify them by casting them in certain roles. That’s how we see them.
And after a while, we no longer experience the real person in the moment. We just see our projection of that person. Even though they are completely unique, and even though they may actually be transforming and changing within, we don’t see that any more, because all we see is our pattern. …
Then people get bored with each other, or at least they get kind of locked into a relationship which has lost its early vitality. …
That’s because we don’t experience the actual moment; we just experience our version of events.

Jetsunma Tenzin Palmo

(meer…)

onderweg

Gepubliceerdop apr 18, 2019

Wat is de werkelijkheid, die van het gehaaste, verongelijkte ik, of die van de
rustige constatering dat alles voorbijgaat –
behalve dat moment dat die duidelijk is?

Dit kan de beginvraag van een nieuw leven zijn, tenminste als…

Als je niet terugvalt in de durende onmin van je ik.
Als je tijd vrijmaakt om je hele zelf te leren kennen.
Het zelf dat er was vóór je geboorte en er is na je dood.
Dat vraagt inspanning en discipline,
dag aan dag, natuurlijk.
En je moet zóveel van jezelf houden
dat je je de tijden dat het niet lukt het niet kwalijk neemt.
Je bent immers nog niet héél,
alleen onderweg.
Dat onderweg zijn is fantastisch.

Maarten Houtman

(meer…)

een effect van bewustzijn

Gepubliceerdop aug 13, 2018

A human being is an effect of consciousness. They are not the operators of consciousness. [01:10-01:14]

Ego … is just a very contracted form of consciousness. A modification of consciousness. It’s like you’re not firing on all engines.

You’re working with very restrictive consciousness. When it’s in the modification, ‘I am a person,’ it is still consciousness. But it’s in very restrictive zone. When that is seen, then the consciousness opens up again. It’s depersonalized, and again it now it becomes universal, the consciousness.

You are universal consciousness! Dreaming itself as individuality. But we are not just to learn this, you have to recognize it. Discover this. Something gets somehow, cleansed, through your own seeing. [03:12 – 04:12]

Mooji

niet zuinig

Gepubliceerdop mei 3, 2018

Het valt ons … moeilijk iets voor 100% te doen, vooral wanneer er anderen bij betrokken zijn. Meestal zijn we bang om fouten te maken. Sta ik er goed op? Mogen ze me? Beledig ik iemand? … Het staat ons tegen om onze krachten voor 100% in te zetten, omdat dit betekent onze referentiepunten en daarmee ook ons ‘zelf’ los te laten.

Meester Linji [Rinzai] zei: ‘Wees gewoon autonoom!’ Dat wil zeggen geef alles op, neem een standpunt in zonder je boven of tegenover anderen te plaatsen, breng jezelf volledig onbevangen tot uitdrukking … Hierbij moet ik aan de achtste zenregel denken, die ons vermaant niet zuinig te zijn. We zijn zuinig wanneer we delen van onszelf terughouden, omdat we denken dat we onszelf moeten beschermen wanneer mijn leven op het spel staat, … mijn reputatie, mijn populariteit of gewoon alleen maar mijn gevoel gelijk te hebben.

Nancy Mujo Baker

(meer…)

even afkoelen

Gepubliceerdop apr 11, 2018

Everyone is looking for someone to blame, and therefore aggression and neurosis keep expanding. Instead, pause and look at what’s happening with you. When you hold on so tightly to your view of what they did, you get hooked. Your own self-righteousness causes you to get all worked up and to suffer. So work on cooling that reactivity rather than escalating it. This approach reduces suffering – yours and everyone else’s.

Pema Chödrön

(meer…)

geestelijke ruimte

Gepubliceerdop okt 14, 2017

The essence of our mind is completely pure, it’s not true that we are sinners. Our true mind is something incredibly vast, open and spatious, it is not this little brain in which we run around like a rat in a cage. … Mind is compared to the sky: it has no centre, no boundary. … If there was no space we couldn’t exist, there would be no tables and chairs and people. Tables, chairs and people are also space and therefore space is all pervading. For this reason it is compared with the nature of the mind which is all pervading: not this little brain which is trapped within our head. We’re talking about a much deeper level of awareness.

Mind is compared to the sky because you cannot grasp it and think: this is me. But at the same time it is not like the sky because it is conscious. The very essence of our mind is awareness and this we all share! When we go beyond our ego, the sense of ‘I’ and ‘others’ does not pertain, it’s not there. We recognize our interconnection with all beings. … This is why we as human beings need to go back to our true nature: for as long as the ego is running things we have chaos -as we see in the world. The world is run by egomaniacs and look what harm!

Jetsunma Tenzin Palmo

(meer…)

ouderschap = gevecht met ons ego

Gepubliceerdop jun 9, 2017

Ik kan nu zien hoeveel van het moederschap vanaf het allereerste uur de vroege waarschuwingstekenen draagt van strijd met het ego. Ik wil slapen. Zij wil eten. Ik moet dit doen. Zij moet dit doen. Niet nog een keer. Nog een keer. Het kan aanvoelen alsof iemand je levend opeet. Wat wordt opgegeten is je ego. … Natuurlijk houd je van je kind, maar toch … tril je van angst voor een leven dat jouw controle te boven gaat.[…]

Je kind is een onvermoeibare leraar die voortdurend jouw zelf opgelegde grenzen, jouw egocentrische houding en je koppigheid verkent. Het is een ondankbaar werkje, dat niemand wil doen, maar jouw kind komt elke dag naar haar werk en neemt deze monumentale taak op zich. … jij bent ook een leraar. Van slimme vluchtwegen en onderhandelingen, van snelle wendingen en pirouettes. Van alle inventieve manieren om door het leven te gaan en niet met je hoofd tegen een muur te lopen. … [De moeder die dit heeft geleerd] gaat met de stroom mee en kan overal omheen gaan. Ze glimlacht en lacht snel. Ze ademt alsof alles mogelijk is.

Als een kind.

Karen Maezen Miller

(meer…)

lichaam en geest

Gepubliceerdop mei 31, 2017

Shen-hsiu schreef:

‘Het lichaam is een boom van wijsheid,
de geest een glanzende spiegel op een standaard.
Zie toe dat je de spiegel regelmatig opwrijft
en laat zich er nooit stof op vergaren.’

Huineng schreef ernaast:

‘Wijsheid is geen boom,
de glanzende spiegel heeft geen standaard.
Aangezien alles leeg is,
waar kan dan het stof zich vergaren?’

Shen-hsiu was een geleerde en ervaren leerling van de vijfde Patriarch, die tevreden was over het gedicht van zijn student. Er wordt mee bedoeld dat je in zen wijsheid uit je lichaam haalt. ‘Je zit roerloos, stevig en ademt rustig. Lichaam en geest worden als één gezien.’ Huineng -een monnik die niet goed kon lezen en schrijven- verbaasde de vijfde Patriarch met zijn gedicht. Hij werd zijn leerling, en vervolgens zijn beroemde opvolger.

Zonder het opruimen van stof zullen we nooit helder inzicht krijgen. In zen is het doel in contact te komen met de werkelijkheid door middel van dit reinigingsproces. Het gedicht van Huineng is een voortzetting van het eerste gedicht. Een spiegel kan nooit vlekkeloos schoon zijn; zolang er een spiegel, een ‘ik’, is is het onvermijdelijk dat er stof op komt. ‘Wat te doen? De spiegel wegdoen! De spiegel van het ik loslaten. […] Zen probeert je te leren ervaren dat dit zelf geen subject of object is, maar de levende ervaring als zodanig. Het is de intimiteit van het leven, de levensstroom. Het ervaren daarvan heet verlichting.’ Het ‘ik’ moeten we niet proberen stuk te maken of onderdrukken, slechts aandachtig bestuderen door ons af te vragen wie het is die aan het denken en voelen is.

Mimi Maréchal

(meer…)

mannen, vrouwen en hun zelf

Gepubliceerdop mei 30, 2017

“Zen aims to expose and dissolve the ego’s toxic grip of self-clinging. Self-clinging may look very different in women than it does in men. Self-clinging for women may look like a dependency, a need to please others and to seek approval, a reluctance to show initiative, and a general feeling of inferior ability. Self-clinging in men more often takes the form of pride, arrogance, and a sense of power, control or even invincibility. Convents have developed training techniques for women aimed specifically at overcoming societal conditioning that fostered obidience, docility, and servitude to their families of origin, husbands and other institutional bodies that instilled ‘ladylike’ behavior.” – Grace Schireson

An example of a training technique for women is the ‘mirror Zen‘ of Kakuzan.

(meer…)