#stilte

modder

Gepubliceerdop jan 10, 2021

In meditatie moet je zijn in zichzelf opgaan, een non-duale staat. Blijf stil. Probeer je niet uit de modder van je concepten te worstelen, je zakt er alleen maar dieper in. Blijf stil.

Sri Nisargadatta Maharaj

(meer…)

the peace of wild things

Gepubliceerdop sep 13, 2017

When despair for the world grows in me
and I wake in the night at the least sound
in fear of what my life and my children’s lives may be,
I go and lie down where the wood drake
rests in his beauty on the water, and the great heron feeds.
I come into the peace of wild things
who do not tax their lives with forethought
of grief. I come into the presence of still water.
And I feel above me the day-blind stars
waiting with their light. For a time
I rest in the grace of the world, and am free.

Wendell Berry

(meer…)

stilte

Gepubliceerdop mei 23, 2017

“The silence of that time before traffic and leaf blowers and the boisterous shouting of television was embedded in his character […] The noiselessness of his youth except for the natural sound of wind, hoofbeats, the snap of the old house logs splitting in winter cold, wild herons crying their way downriver was forever lost. How silent men and women had been in those times, trusting to observational powers. There had been days when a few little mustache clouds moved, and he could imagine them making no more sound than dragging a feather across a wire. The wind got them and the sky was alone.” – Annie Proulx

Uit: Fine just the way it is, Annie Proulx, Fourth Estate, London, 2009.

1 mei: het belang van werk

Gepubliceerdop mei 1, 2017

“Een Chinese meester verwoord het belang van werk aldus:  …  Juist het moment dat je verlangt naar stilte en rumoer verafschuwt, is het beste tijdstip om al je krachten in je werk te werpen. Plotseling zal het besef waarnaar je in je stille meditatie zo gezocht hebt over je komen te midden van de woelingen van het leven, o, de kracht die je opdoet uit deze doorbraak is duizenden en miljoenen malen groter dan die je verwerft door stille meditatie op je strooien kussen en je bamboezetel. ”

(meer…)

In Pursuit of Silence

Gepubliceerdop apr 21, 2017

In deze film wordt op meditatieve wijze op zoek gegaan naar stilte. Het toont de gevolgen van een almaar luidruchtiger wereld op het welbevinden van de mens. Weten we eigenlijk nog wat stilte is? De film laat stilte zien als levensbehoefte die onder druk staat. Via bossen, een theeceremonie in Japan, zen beoefenaars en een jonge Amerikaan die een jaar lang in absolute stilte de VS te voet doorkruist, onderzoekt de film onze relatie met stilte en de impact van geluid. Het leert ons dat stilte niet de afwezigheid is van geluid, maar het begin van luisteren. – een film van Patrick Shen

film kijken

(meer…)

Shunmyo Masuno – zen priest and garden designer

Gepubliceerdop mrt 4, 2017

“Through Zen ascetic practice an emotion of the mind is found that can’t be directly exposed or understood. One must therefore discover ways to communicate this emotion to others. That is, ‘the expression of oneself.’ The Zen Priest has traditionally turned to such classical arts as calligraphy, Ikebana, and rock placement. The venue of expression is not of major importance, choose an outlet where interests lie.” Shunmyo Masuno

The Zen Gardens of Shunmyo Masuno – a film by Christoph Schuch

trailer bekijken

(meer…)

stil is het hart

Gepubliceerdop feb 28, 2017

De Tao van de hemel

13-I

‘Stil is het hart van de wijze! Het is de spiegel van hemel en aarde, de spiegel van de tienduizend dingen. Waarlijk! In het open en stil zijn, met vredige mildheid en in eenzame kalmte niets doen, daarin ligt de grondslag van hemel en aarde en de hoogste uiting van de deugd van de Tao; daarom zullen de vorst en de wijze immer daarin blijven. ‘Blijven’ wil zeggen: leeg zijn; uit leegte komt volheid, en met volheid komt volledigheid. Leegte betekent stilte, uit stilte komt beweging, en met beweging komt welslagen. Stilte wil zeggen: niets doen, en door het nietsdoen voltooien zij die met opdrachten belast zijn al hun taken.

Niets doen is aangenaam. Daar waar het aangenaam is kunnen verdriet en leed niet verblijven, en zo bereikt men een hoge ouderdom.  […]

Diegene die stil kan zijn als de wijze, die kan bewegen als een koning, die zich dankzij het nietsdoen kan verheffen en eenvoudig en ongekunsteld kan blijven in verhouding tot de wereld, zo iemand zal niemand kunnen overtreffen.’

Zhuang Zi

(meer…)