#bewustwording

een effect van bewustzijn

Gepubliceerdop aug 13, 2018

A human being is an effect of consciousness. They are not the operators of consciousness. [01:10-01:14]

Ego … is just a very contracted form of consciousness. A modification of consciousness. It’s like you’re not firing on all engines.

You’re working with very restrictive consciousness. When it’s in the modification, ‘I am a person,’ it is still consciousness. But it’s in very restrictive zone. When that is seen, then the consciousness opens up again. It’s depersonalized, and again it now it becomes universal, the consciousness.

You are universal consciousness! Dreaming itself as individuality. But we are not just to learn this, you have to recognize it. Discover this. Something gets somehow, cleansed, through your own seeing. [03:12 – 04:12]

Mooji

dwaalwegen

Gepubliceerdop mrt 21, 2018

Het ik weet niets van de boeddhaweg. De schijnbare dwaalwegen [in het leven] horen niet bij het ik, zij zijn de boeddhaweg zelf. En juist zij zijn het die me tot ontwaken, tot bewustzijn brengen. Hoe zou ik kunnen herkennen wat bewust is wanneer ik geen onbewustheid beleefde?

Doris Myoen-An Zölls

(meer…)

de zachte kant van de mens

Gepubliceerdop okt 7, 2017

“The feminine principle is a subtle energy, which has remained untapped within the psyche of both men and women. It is merged in the essence of our spiritual identity and is marked by qualities attributed to the more gentle side of the human being – care, respect, trust, patience, loyalty, love honesty, empathy, and mercy. When this principle is understood and realised, it is a force so powerful that it awakens us to new realities and realigns us to the true purpose and meaning of life. Both men and women possess this feminine principle but throughout history it has often been equated with emotion, weakness, and vulnerability and, in the context of social, economic, and political issues, flushed from the mainstream of development to a backwater and then labelled as ‘women’s issues’. The feminine principle was thereby controlled and crushed by the iron hand of patriarchal power, which almost invariably demanded nothing less than the sacrifice of intuition at the altar of rigid logic, the suppression of gentleness for the sake of brute strength, and the compliance of women with the dominance of men.

If the problems which have arisen through the suppression and control of this principle are to be corrected in a way that will last, then this must be done through a change of consciousness rather than a reversal of positions, roles: a change of consciousness which takes its birth from a base of spirituality and not from a base of sexuality. The feminine principle, this untapped subtle potential that lies at the core of our being, must now be realised to restore a balance between intellect and intuition, facts and feelings, reason and realism.” – Gayatri Naraine 

(meer…)

verlichting, je kijkt er zo overheen

Gepubliceerdop okt 2, 2017

Veel mensen hebben het idee dat verlichting en bewustwording iets is dat zich ver weg afspeelt, dat het iets fantastisch en grandioos is en dat alles op slag voorgoed verandert. Maar zo gaat het helemaal niet. Het is iets dat zo simpel is dat je het nauwelijks opmerkt. Het gebeurt onder je neus, zo dichtbij dat je eroverheen kijkt. En het kan op elk moment gebeuren. En als we het zien, dan is het daar gewoon. Het was er de hele tijd al, maar we hadden onze innerlijke ogen dicht. Als al die momenten van gewaarwording zich aaneensluiten dan worden we een boeddha.

Jetsunma Tenzin Palmo

(meer…)

atlas van onze emoties (incl. strategieën om met ze om te gaan)

Gepubliceerdop sep 30, 2017

The Atlas of Emotion was commissioned by the Dalai Lama, his purpose is “ In order to find the new world we needed a map, and in order for us to find a calm mind we need a map of our emotions”. The simple, but not easy, goal of this Atlas is to help us be aware of our emotions. Awareness of our emotions means understanding how they are triggered, what they feel like and how we respond. Awareness itself is a strategy, it helps us understand our emotion experiences. We do not want to get rid of our emotions, we want strategies that help us respond in helpful, constructive ways.

The Dalai Lama imagined “a map of our emotions to develop a calm mind.” He asked his longtime friend and renowned emotion scientist Dr. Paul Ekman to realize his idea. Ekman took on the creation of the Atlas alongside his daughter, Eve Ekman, a second-generation emotion researcher and trainer. The Atlas represents what researchers have learned from the psychological study of emotion. – atlasofemotions.org

Please click here to visit the atlas

 

Station Aandacht Centraal

Gepubliceerdop jul 12, 2017

‘The question is: how do we allow people to be deeply in touch with themselves, and allow them to become deeply in touch with others?
They have to cultivate their capacity for presence. Presence is Grand Central Station and the place people arrive from wherever they’ve originally come from – fear, anger, disappointment, anxiety. Through the practice of being present to their situations, to the suffering that they felt as a result, not to mention the power of being seen as others are present with them, they can then travel on to compassion, to courage, to caring, to love. … As you choose to be more present, you are more present. It allows us to see ourselves and others. By choosing presence we learn to let go of our own discomfort, and experienceing ourselves in a trusting way allows us to trust others more.’

angel Kyodo williams

(meer…)

wat te doen en wat te laten

Gepubliceerdop mei 8, 2017

“Als gewaarzijn aanwezig is … leidt het tot onderzoek van de werking van de mentale toestanden, en tot het besef: deze bevorderen het goede, deze het kwade, deze helpen, deze breken af. Vervolgens verwijdert een ernstig mens de eigenschappen die tot nadeel strekken en hij aanvaardt wat voordeel brengt. Hij verwijdert wat niet dienstig is en aanvaardt wat wel dienstig is.”
Nāgasena

(meer…)

op avontuur in het onbekende

Gepubliceerdop apr 29, 2017

“Meditatie is een uitnodiging om erop te letten wanneer we onze grens bereiken en om ons niet te laten meeslepen door hoop en angst. … Het bereiken van onze grens is … een teken van gezondheid dat we bij het bereiken van de plaats waar we op het punt staan te sterven, bang worden en beginnen te beven. Een ander teken van gezondheid is dat we ons niet door onze angst en beven van de wijs laten brengen, maar dat we dit als een signaal opvatten dat het tijd wordt om onze strijd te staken en rechtstreeks te kijken naar wat ons bedreigt.

Gevoelens als teleurstelling en ongerustheid zijn signalen die ons vertellen dat we op het punt staan onbekend terrein te betreden. … De spirituele reis houdt in dat je hoop en vrees overwint en onbekend terrein betreedt, voortdurend op de weg vooruit. Het belangrijkste aspect van het spirituele pad is misschien wel dat je in beweging blijft.  …

(meer…)

weet wat te doen als je een ‘mens’ tegenkomt

Gepubliceerdop mrt 24, 2017

‘Er komen steeds meer mensen in de wereld, maar ze lijken steeds minder goed aan te voelen hoe ze met elkaar om moeten gaan. Bovendien laten ze zich door machines vanuit onwetendheid en gemakzucht steeds vaker ringeloren. Doorbreek de impasses die hierdoor ontstaan, zorg dat u zelf weet hoe uw intuïtie weer de boventoon kan voeren.’- benadering.nl

(meer…)