#geest

a hairbreadth of difference

Gepubliceerdop sep 20, 2023

Shingon priest Kōgen, head abbot of the Ninna-ji visited Bankei at Jizō-ji. … Kōgen said to Bankei: “So far, all my efforts to discover the source of my own mind have been unsuccessful. Reading through the records of the Zen school. I have been deeply impressed by the severe, uncompromising methods that zen teachers use in leading students to the truth. I want you to use your skilfull means on me.”

“There is only a very thin fabric seperating you from your mind-source,” said Bankei. “But ‘if there is even a hairbreadth of difference, you are as far from it as heaven is from earth.'”

A moment passed.
“What is obstructing you right now!” said Bankei. Kōgen nodded in affirmation – than bowed in obeisance. After that he was a frequent visitor at Jizō-ji.

(meer…)

always be on guard

Gepubliceerdop apr 26, 2022

Onderzoek steeds opnieuw de toestand van lichaam en geest. Om kort te gaan: de aard van de waakzaamheid is die van een schildwacht.

Shantideva

(meer…)

in de basis

Gepubliceerdop jan 8, 2019

het lichaam is gewend … – zolang het nog niet met meditatie in aanraking geweest is – dat het door de geest tegengewerkt wordt in wat het graag zou willen. De geest is altijd bezig , met alles om zich heen, met alles wat er gebeuren moet, kortom met het gewone leven dat we allemaal leven. In die aandacht van de geest is geen plaats voor de behoeften die het lichaam kent.

Het lichaam zou graag altijd in de basis zijn, dichtbij het grote mysterie, het onbegrijpelijke, het tijdloze. Dat is nog niet het mysterie zelf – wij zijn allemaal dat mysterie – maar voor het lichaam is de bekkenbasis daar het dichtst bij. Dus we moeten het lichaam, langzamerhand de kans geven om het leven wat het heeft – ook al heeft het altijd tegenstand – volledig te leven.

Het is dus het vrijlaten van iets dat gekooid is, het opnieuw bevestigen dat je een heel mens bent. Maar de oerkern die erin verborgen is, houdt niet op als je lichaam opgebruikt is en teruggaat naar de aarde. … Als dat eenmaal tot je doorgedrongen is gaat de oefening veel makkelijker – als je gewoon uitgaat van het feit dat je een bepaalde tijd van leven hebt, maar al die tijd dat je op aarde bent, dat je dit lichaam hebt, óók dat eeuwige beginsel bent.

De meditatie draait erom dat je, tijdens die tijdelijke fase, die je doorloopt van geboorte tot dood, die eeuwige mens in jezelf ervaart – niet wegzet als ‘god’ of ‘brahman ‘of ‘tao’, maar dat die een werkelijkheid voor je is. Daar gaat het om. … Het gaat erom de tijd die je gegeven is – dat je je lichaam hebt, en de mogelijkheden van lichaam en de mogelijkheden van het bewustzijn, zó te gebruiken dat je niet alleen dat eeuwige [het mysterie] in jezelf erváárt, maar er ook een uitdrukking van bent.

Maarten Houtman

(meer…)

bootnodig

Gepubliceerdop feb 19, 2018

En zoals de mens een boot nodig heeft
Om de zee te doorkruisen,
Zo heeft de geest
Het lichaam nodig om te verschijnen.
En zoals de boot afhankelijk is
Van de mens om de zee te doorkruisen,
Zo heeft het lichaam
De geest nodig om zich voor te doen.
Afhankelijk van elkaar
Gaan boot en mens op zee.
Zo hebben geest en lichaam
Elkaar nodig.

Visuddhimagga

(meer…)

bloemschikken

Gepubliceerdop feb 16, 2018

When the flower arranger arranges the flowers, she also arranges her mind and the mind of the person who looks at the flowers.

zen saying

(meer…)

klooster

Gepubliceerdop feb 1, 2018

Wie heeft ervaren dat het lichaam zelf het klooster is, is gelukkig.
Deze oorspronkelijke geest is zo zuiver en helder als de ruimte.

Milarepa

(meer…)

het kaf en het koren

Gepubliceerdop dec 17, 2017

This is how a mature and healthy mind works: conducting a dialogue not so much between reason and desire as between responsible desires and irresponsible ones.

Thanissaro Bhikkhu

(meer…)

de rust van de Boeddha

Gepubliceerdop nov 3, 2017

Mijn rust is de rust van de Boeddha, mijn ziel is peilloos diep;
noch golven van vreugde, noch golven van leed
kunnen haar bereiken.
The bottom of my soul has such depth;
Neither joy nor the waves of sorrow can reach it
Nishida Kitarō

(meer…)