#geest

always be on guard

Gepubliceerdop apr 26, 2022

Onderzoek steeds opnieuw de toestand van lichaam en geest. Om kort te gaan: de aard van de waakzaamheid is die van een schildwacht.

Shantideva

(meer…)

in de basis

Gepubliceerdop jan 8, 2019

het lichaam is gewend … – zolang het nog niet met meditatie in aanraking geweest is – dat het door de geest tegengewerkt wordt in wat het graag zou willen. De geest is altijd bezig , met alles om zich heen, met alles wat er gebeuren moet, kortom met het gewone leven dat we allemaal leven. In die aandacht van de geest is geen plaats voor de behoeften die het lichaam kent.

Het lichaam zou graag altijd in de basis zijn, dichtbij het grote mysterie, het onbegrijpelijke, het tijdloze. Dat is nog niet het mysterie zelf – wij zijn allemaal dat mysterie – maar voor het lichaam is de bekkenbasis daar het dichtst bij. Dus we moeten het lichaam, langzamerhand de kans geven om het leven wat het heeft – ook al heeft het altijd tegenstand – volledig te leven.

Het is dus het vrijlaten van iets dat gekooid is, het opnieuw bevestigen dat je een heel mens bent. Maar de oerkern die erin verborgen is, houdt niet op als je lichaam opgebruikt is en teruggaat naar de aarde. … Als dat eenmaal tot je doorgedrongen is gaat de oefening veel makkelijker – als je gewoon uitgaat van het feit dat je een bepaalde tijd van leven hebt, maar al die tijd dat je op aarde bent, dat je dit lichaam hebt, óók dat eeuwige beginsel bent.

De meditatie draait erom dat je, tijdens die tijdelijke fase, die je doorloopt van geboorte tot dood, die eeuwige mens in jezelf ervaart – niet wegzet als ‘god’ of ‘brahman ‘of ‘tao’, maar dat die een werkelijkheid voor je is. Daar gaat het om. … Het gaat erom de tijd die je gegeven is – dat je je lichaam hebt, en de mogelijkheden van lichaam en de mogelijkheden van het bewustzijn, zó te gebruiken dat je niet alleen dat eeuwige [het mysterie] in jezelf erváárt, maar er ook een uitdrukking van bent.

Maarten Houtman

(meer…)

bootnodig

Gepubliceerdop feb 19, 2018

En zoals de mens een boot nodig heeft
Om de zee te doorkruisen,
Zo heeft de geest
Het lichaam nodig om te verschijnen.
En zoals de boot afhankelijk is
Van de mens om de zee te doorkruisen,
Zo heeft het lichaam
De geest nodig om zich voor te doen.
Afhankelijk van elkaar
Gaan boot en mens op zee.
Zo hebben geest en lichaam
Elkaar nodig.

Visuddhimagga

(meer…)

bloemschikken

Gepubliceerdop feb 16, 2018

When the flower arranger arranges the flowers, she also arranges her mind and the mind of the person who looks at the flowers.

zen saying

(meer…)

klooster

Gepubliceerdop feb 1, 2018

Wie heeft ervaren dat het lichaam zelf het klooster is, is gelukkig.
Deze oorspronkelijke geest is zo zuiver en helder als de ruimte.

Milarepa

(meer…)

het kaf en het koren

Gepubliceerdop dec 17, 2017

This is how a mature and healthy mind works: conducting a dialogue not so much between reason and desire as between responsible desires and irresponsible ones.

Thanissaro Bhikkhu

(meer…)

de rust van de Boeddha

Gepubliceerdop nov 3, 2017

Mijn rust is de rust van de Boeddha, mijn ziel is peilloos diep;
noch golven van vreugde, noch golven van leed
kunnen haar bereiken.
The bottom of my soul has such depth;
Neither joy nor the waves of sorrow can reach it
Nishida Kitarō

(meer…)

onze beslissingen

Gepubliceerdop okt 16, 2017

Iemand die de verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen aanvaardt, is in een positie om een grote verandering in zijn leven te verwezenlijken … Als we onszelf als slachtoffer beschouwen van de condities die anderen ons opleggen, zitten we in een hinderlaag. Er is geen manier om onze situatie te verbeteren door anderen te veranderen of het verleden ongedaan te maken. Hoe kunnen we denken dat we anderen kunnen beheersen en tot verandering aanzetten, wanneer we zelfs niet onze eigen geest besturen?

Als we echter de verantwoordelijkheid voor onze beslissingen nemen – zelfs die we namen toen we jong en onwetend waren, zelfs als deze beslissingen gemaakt werden in minder dan optimale omstandigheden of ten gevolge van dwang of manipulatie door anderen – dan geven we onszelf de kracht tot verandering. We houden ermee op vast te raken aan het verleden en in plaats daarvan vergeven we onszelf en anderen. We leren van onze fouten en beginnen andere mogelijkheden te overwegen voor onze huidige gewoonten en gedragspatronen. We beginnen met onze eigen geest te werken, we brengen zijn fantastische kwaliteiten voort zoals liefde, mededogen en wijsheid.

Laten we het proberen!

Thubten Chodron

(meer…)

what kind of mind are we living in?

Gepubliceerdop okt 15, 2017

we live in our mind
we take our mind with us everywhere
even in our sleep we cannot leave it behind

how we live in our mind is up to us

You have this country and you try to make it a pleasant place for you to live in, you grow trees and you keep it clean. And you have your homes, your rooms, which you keep clean, decorate, try to make it a pleasing environment. And we have our bodies, which we keep clean, we eat the right food, excercise and we try to make ourselves look attractive, keep healthy and fit. But the place we really live, is in our mind. And how much time and effort do we give to making our mind a pleasant place in which to dwell? To cleaning it, to opening up the windows to let some fresh air in, to decorate it beautifully, to make it a fit place to stay so that we live in our mind comfortably and we are at home in our mind, so that our mind is a friend to us.

This is very important because if we don’t have a peaceful friendly mind its very hard to be peaceful and friendly to our families, in our workplace, with our neighbours and in the country and from there to the world.

The kind of society we have reflects the mind of the people living in that society. So each one of us is culpable of the society we live in. Who made the rules? Who elected the politicians who made the rules? Who goes along with the rules that have been made? Each of us is responsible. We cannot just put the blame on other people, each one of us has the responsibility to develop our selves, our minds, to open up our heart.

So often people feel quite helpless and hopeless: what can I do, I am just one? But each of us is not sealed in a bubble, each one of us is constantly interacting with other beings; and even on that level how much time do we spend each day trying to make each other happy?  Our colleages, our family, the peolpe we meet? Are we kind? Is our speech kind? Do we make people feel better for having matters or worse?  If a society is full of people who are kind to each other, all other, then that is a very different society from one where people disregard each other, where people speak rudely to each other or despise each other.

Jetsunma Tenzin Palmo

(meer…)