april 2017

op avontuur in het onbekende

Posted on apr 29, 2017

“Meditatie is een uitnodiging om erop te letten wanneer we onze grens bereiken en om ons niet te laten meeslepen door hoop en angst. … Het bereiken van onze grens is … een teken van gezondheid dat we bij het bereiken van de plaats waar we op het punt staan te sterven, bang worden en beginnen te beven. Een ander teken van gezondheid is dat we ons niet door onze angst en beven van de wijs laten brengen, maar dat we dit als een signaal opvatten dat het tijd wordt om onze strijd te staken en rechtstreeks te kijken naar wat ons bedreigt.

Gevoelens als teleurstelling en ongerustheid zijn signalen die ons vertellen dat we op het punt staan onbekend terrein te betreden. … De spirituele reis houdt in dat je hoop en vrees overwint en onbekend terrein betreedt, voortdurend op de weg vooruit. Het belangrijkste aspect van het spirituele pad is misschien wel dat je in beweging blijft.  …

(meer…)

this moment is everything

Posted on apr 28, 2017

“Choose – there’s only now, this moment, and it is passing no matter what you do with it. It will pass if you spend it exactly doing what you want, and it will pass if you spend it longing for another moment, and it will pass if you spend it wishing for another life. How could anything possibly be missing when this moment is everything?” – Sallie Tisdale

(meer…)

sweeping the floor and day care

Posted on apr 26, 2017

“The religion scholar Rita Gross makes the point that most domestic acts are revered in Zen monasteries. The ordinary is made a point of reverence and attention […] There is nothing sacred about sweeping the walk of a monastery, and nothing profane about sweeping the kitchen at home.

But in a vast literature and endless works of art, the monk sweeping the stone walk is emblematic of a high pursuit, cast in an entirely different light than the woman sweeping the kitchen while her toddler eats breakfast. Which act is more difficult to do well, to do with mindfulness and selfless attention? What exactly makes them seem so different?

(meer…)

the bustle of wordly affairs

Posted on apr 25, 2017

There is no greater suffering than to be caught up in the bustle of worldly affairs, there is no greater joy than cultivating the Way with one-pointed mind. The Way is no other than the greatest joy in this world. Abandoning the Way to seek out pleasure is like throwing away food and seeking hunger!
Xinggang

Zhiyuan Xinggang (1597-1657) was a female Linji Zen dharma heir. (meer…)

een experiment in goed leven

Posted on apr 24, 2017

“Ik denk dat het bijzondere van het boeddhisme is dat het enerzijds die hele diepe spirituele dimensie heeft waar heel veel mensen op de een of andere manier naar zoeken, terwijl het tegelijkertijd op geen enkele manier in conflict is met onze rationaliteit. … Soms noem ik het boeddhisme een soort experiment met jezelf, een experiment in goed leven.”- Edel Maex

zijn we van nature zelfzuchtig of mededogend?

Posted on apr 24, 2017

“De vruchten van het boeddhistische pad en de kenmerken van bevrijding zijn: wijsheid en mededogen. Ze horen bij elkaar als warmte bij vuur hoort. Mededogen is de vanzelfsprekende verwerkelijking van wijsheid.
In een dialoog met de Dalai Lama bracht een westers filosoof* het debat op gang omtrent de vraag of de mens van nature zelfzuchtig (selfish) of mededogend (compassionate) is. Dit veroorzaakte bij de Tibetaanse vertalers een verhitte discussie. Het Tibetaanse woord voor ‘compassion’ bleek zowel zichzelf als de ander in te sluiten. De Dalai Lama was heel verwonderd dat het Engels daar geen woord voor had. In het Nederlands is het nog erger gesteld. (meer…)

In Pursuit of Silence

Posted on apr 21, 2017

In deze film wordt op meditatieve wijze op zoek gegaan naar stilte. Het toont de gevolgen van een almaar luidruchtiger wereld op het welbevinden van de mens. Weten we eigenlijk nog wat stilte is? De film laat stilte zien als levensbehoefte die onder druk staat. Via bossen, een theeceremonie in Japan, zen beoefenaars en een jonge Amerikaan die een jaar lang in absolute stilte de VS te voet doorkruist, onderzoekt de film onze relatie met stilte en de impact van geluid. Het leert ons dat stilte niet de afwezigheid is van geluid, maar het begin van luisteren. – een film van Patrick Shen

film kijken

(meer…)

Wegwerpmaatschappij

Posted on apr 20, 2017

Disposable society has thrown away the best in me.
It’s thrown away sincerity,
the keystone of integrity.

Disposable to throw away,
buy something new another day.
There is nothing made that’s made to stay.
Planned obsolescence will make you pay:
paper plates, cardboard skates, plastic silverware,
automobiles with disposable wheels,
wigs instead of hair, that’s how it is.

Disposable the way you love,
not exactly what you’re thinking of.
Dispose of me when you are through
for fear that I’ll dispose of you.

(meer…)