juni 2017

je laten vallen

Gepubliceerdop jun 27, 2017

Tegenover het vallen uit de vrijheid, door angst en verlamming, staat een totaal ander soort vallen, een vallen in de vrijheid door geloof en overgave. …

Dit andere vallen, een bevrijdend vallen wordt prachtig geïllustreerd door het zenverhaal van de vlinder die opgesloten zit in een bronzen klok. De vlinder blijft zich wanhopig en uit alle macht te pletter vliegen tegen de harde wand. Uiteindelijk moet hij de pogingen om er op eigen kracht doorheen te breken opgeven en laat hij zich vallen. En dan valt hij vanzelf in het licht, in het leven en in de onbegrensdheid.

Eigenlijk is dit een heel bevrijdend beeld: een bodemloze afgrond waar je niet uit kunt vallen en waarin je niet te pletter kunt vallen. En vergeet niet: dit bodemloze vallen is dan ineens ook geen vallen meer, maar bewegen, eindeloos stromen in een leven zonder grenzen. Dat is de stroom van prajna paramita (wijsheid voorbij alle wijsheid).

Ton Lathouwers

(meer…)

intuïtieve vaardigheid

Gepubliceerdop jun 26, 2017

Als je je gebruikelijke dagelijkse situaties met intuïtie benadert, in plaats van impulsief, kun je vaardig omgaan met welke speciale uitdaging ook. Vaardigheden en intuïtie zijn een kwestie van in een continu proces met het leven werken. De hele onderneming moet worden gezien als een proces van lange adem. We moeten onszelf eerst volledig en op de juiste manier ontmoeten. We moeten vriendschap sluiten met onszelf. … intuïtie is jezelf vertrouwen. Je voelt dat je jezelf kunt vertrouwen, wat betekent dat je vriendschap sluit met jezelf. Misschien hebben ze je verteld dat je moet oppassen voor jezelf. Maar nu kun je eindelijk ontspannen en kun je met jezelf aan de slag. … Je bent goed, in principe ben je gezond. Die gezondheid is in staat om zowel je goede als je slechte kant een plaats te geven. … Het zijn gewoon je eigenschappen.

Chögyam Trungpa

(meer…)

then to thy rest my soul

Gepubliceerdop jun 23, 2017

Now, now that the sun hath veil’d his light
And bid the world goodnight;
To the soft bed my body I dispose,
But where shall my soul repose?
Dear, dear God, even in Thy arms,
And can there be any so sweet security!
Then to thy rest, O my soul!
And singing, praise the mercy
That prolongs thy days.
Hallelujah!

Bishop William Fuller’s ‘Evening Hymn’ expresses a meditative relation to God, the ‘divine’ where the soul can rest, composer: Henry Purcell, soprano: Emma Kirkby.

nature’s innate balance

Gepubliceerdop jun 13, 2017

“the use of nature as a motif for garden design (and perhaps a reason why nature imagery was such a fundamental theme of the Heian period [794-1184] in general as well) was based on the widespread belief that there was something inherent about the natural world that was wholesome and correct. Things as they appear in the natural world were believed to express an innate balance, … a kind of healthfulness. It followed that to use those elements in the garden in the same way they were found in nature was a means to bring nature’s innate balance into one’s household; conversely, to use elements of nature in a way that was contradictory to the way they were found naturally … was tantamount to disrupting the balance of nature. Observing nature as a basis for garden design, therefore, was not just a point aesthetics, it was an attempt to harmonize one’s household with the life forces of the surrounding environment through the design of the garden.”

Jirō Takei & Marc P. Keane

(meer…)

ouderschap = gevecht met ons ego

Gepubliceerdop jun 9, 2017

Ik kan nu zien hoeveel van het moederschap vanaf het allereerste uur de vroege waarschuwingstekenen draagt van strijd met het ego. Ik wil slapen. Zij wil eten. Ik moet dit doen. Zij moet dit doen. Niet nog een keer. Nog een keer. Het kan aanvoelen alsof iemand je levend opeet. Wat wordt opgegeten is je ego. … Natuurlijk houd je van je kind, maar toch … tril je van angst voor een leven dat jouw controle te boven gaat.[…]

Je kind is een onvermoeibare leraar die voortdurend jouw zelf opgelegde grenzen, jouw egocentrische houding en je koppigheid verkent. Het is een ondankbaar werkje, dat niemand wil doen, maar jouw kind komt elke dag naar haar werk en neemt deze monumentale taak op zich. … jij bent ook een leraar. Van slimme vluchtwegen en onderhandelingen, van snelle wendingen en pirouettes. Van alle inventieve manieren om door het leven te gaan en niet met je hoofd tegen een muur te lopen. … [De moeder die dit heeft geleerd] gaat met de stroom mee en kan overal omheen gaan. Ze glimlacht en lacht snel. Ze ademt alsof alles mogelijk is.

Als een kind.

Karen Maezen Miller

(meer…)

eco-dharma

Gepubliceerdop jun 7, 2017

“Interest in eco-dharma – the ecological implications of Buddhist teachings – is finally growing after years of apparent indifference and little conversation about it in Buddhist sanghas. … Indifference to eco-dharma seems to be reflective of a larger problem with socially engaged Buddhism in the West. … we are getting better at pulling drowning people out of the river, but we are not much better at asking why there are so many more people caught in the river. Who or what is pushing them in upstream? When we dare to ask why so many are homeless in the wealthiest country in history, or why so many languish in prisons, we are dismissed as radicals or leftists. “These concerns,” goes the common response, “have nothing to do with Buddhism.”

Does the ecological crisis also have nothing to do with Buddhism? Or is the disconnect due to our misunderstanding of Buddhism? The philosopher Slavoj Zizek has argued that this disconnect applies generally to Western Buddhism, which “enables you to fully participate in the frantic pace of the capitalist game while sustaining the perception that you are not really in it; that you are well aware of how worthless this spectacle is; and that what really matters to you is the peace of the inner self to which you know you can always withdraw.” His point has some validity. (meer…)

(on)tevreden, een keuze

Gepubliceerdop jun 7, 2017

“Always desiring something better simply creates a discontentment with what is happening now.”

 

Mike George

Altijd iets beters willen (in de toekomst) veroorzaakt slechts onvrede over wat er nu is.

op avontuur

Gepubliceerdop jun 6, 2017

Benedicto: May your trails be crooked, winding, lonesome, dangerous,
leading to the most amazing view.
May your rivers flow without end,
meandering through pastoral valleys tinkling with bells,
past temples and castles and poets’ towers
into a dark primeval forest
where tigers belch and monkeys howl,
through miasmal and mysterious swamps
and down into a desert of red rock,
and down again into a deep vast ancient unknown chasm
where bars of sunlight blaze on profiled cliffs,
where deer walk across the white sand beaches,
where storms come and go
as lightning clangs upon the high crags,
where something strange and more beautiful
and more full of wonder than
your deepest dreams waits for you –
beyond that next turning of the canyon walls.

Edward Abbey

(meer…)