Hotei

Gepubliceerdop apr 5, 2017

Hotei wijst naar de maan. Het wijzen naar de maan staat in Zen voor het nodig hebben van een middel (een vinger) om te wijzen op wat je de ander wilt laten zien (de maan). Als de maan eenmaal is gezien behoeft de vinger geen aandacht meer. Kortom, om gewaar te worden heb je een middel nodig. Na eenmaal gewaar te zijn geworden gaat het niet meer om het gebruikte middel maar om het gewaar zijn zelf.

Hotei (Budai in het Chinees) is een geliefd personage in Zen Boeddhisme. Men gelooft dat hij een verpersoonlijking van Matreya is, de Boeddha van de toekomst.  Deze kaalgeschoren rondbuikige vrolijke monnik reisde eind negende, begin tiende eeuw rond in Zuid China. Het weinige dat hij bezat droeg hij in een knapzak. Hotei is waarschijnlijk kort na zijn overlijden voor het eerst geschilderd. Later werd hij onderdeel van de Chinese folklore. In Japan werd hij een van zeven geluksgoden (Shichi fukujin). – metmuseum.org

Sengai Gibon (仙厓義梵, 1750-1837) was een Rinzai zen monnik die schilderde en kalligrafeerde. – japanreference

Afbeelding: Sengai Gibon: Hotei wijzend naar de maan – wikiart.org

# # # #