Nietzsche en Zen

Gepubliceerdop apr 3, 2017

Het Verre Oosten in het Westen
Het was een kleine maar spraakmakende revolutie die in 2012 plaatsvond op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het voormalige protestantse bolwerk startte een nieuwe studierichting: boeddhistische filosofie. Zenboeddhist André van der Braak werd in januari 2012 benoemd als eerste bijzonder hoogleraar. Filmmaker Pat van Boeckel volgde hem tijdens zijn eerste schreden op dit pad.

docu kijken

A small, but controversial revolution
in 2012 Zen buddhist André van der Braak became the first professor in the field of Buddhist Philosophy at the Free University of Amsterdam. A signal of a small, but controversial revolution. We followed him during his first steps on a journey from Beijing to Amsterdam, and from Buddha to Nietzsche.

watch documentary with english subtitles

Het Verre Oosten in het Westen
Het was een kleine maar spraakmakende revolutie die in 2012 plaatsvond op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het voormalige protestantse bolwerk startte een nieuwe studierichting: boeddhistische filosofie. Zenboeddhist André van der Braak werd in januari 2012 benoemd als eerste bijzonder hoogleraar. Filmmaker Pat van Boeckel volgde hem tijdens zijn eerste schreden op dit pad.

Dat pad leidt al meteen naar het verre oosten, als André namens de VU naar China afreist, om een uitwisseling op poten te zetten met de Renmin universiteit van Beijing. Fietsend door Beijing aanschouwt André de revival van het Chinees boeddhisme, dat tussen 1949 en de jaren tachtig onder druk stond door het communistisch bewind. André promoveerde op Nietzsche, in wiens westerse filosofie hij de kern van de oosterse boeddhistische leer weerspiegeld ziet. Vanuit Sils Maria, het Zwitserse dorp waar Nietzsche zijn bekende werken schreef, kruipt hij in de huid van Zarathustra, de Perzische profeet die Nietzsche opvoert om de westerse cultuur onder loep te nemen en laat op die manier zien dat de kloof tussen Oost en West kleiner is dan wij denken. – bosrtv.nl

André van der Braak is als hoogleraar boeddhistische filosofie verbonden aan de VU in Amsterdam. Daarnaast werkt hij als onderzoeker voor het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en is hij is projectleider van het project Multiple Religious Belonging, dat van 2013-2017 aan de VU wordt uitgevoerd. Hij studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam, studeerde in 1986 af op Nietzsche en het boeddhisme, en promoveerde in 2004 op Nietzsche aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is nog steeds actief in de Nietzsche Research Group. Van der Braak is geautoriseerd zenleraar binnen Maha Karuna Ch’an, de sangha van Ton Lathouwers.

# # #