(on)bewust empathie ontwikkelen

Gepubliceerdop mrt 1, 2017

“Wanneer je je bewust bent van je pijn en lijden, helpt je dat bij het ontwikkelen van je vermogen tot empathie – het vermogen dat je in staat stelt je de gevoelens en het leed van anderen voor te stellen. Hierdoor kun je meer mededogen opbrengen voor anderen. Dus als hulpmiddel om in contact te komen met anderen, kun je lijden ook als nuttig beschouwen.”

Tenzin Gyatso – 14e (huidige) Dalai Lama

Uit: Boeddhistische wijsheden, samengesteld door P. Cramer, BZZTôH, Den Haag, 2006.

 

# # # # # #