#empathie

EmoTrak app – little atlas of emotions

Gepubliceerdop sep 30, 2017

Inspired by Work with Dalai Lama, Eve Ekman Creates App to Map Emotions

‘While the Atlas of Emotions is a large map on a computer, Eve Ekman has turned to a smaller guide that can be carried around. Her current brainchild, called EmoTrak, “is like having a little Atlas of Emotions in your pocket,” she says. The EmoTrak app asks users twice a day to report the trigger, experience and response of their most recent emotion. …  In a pilot study of EmoTrak, Ekman says that even residents in specialties that have high levels of burnout find that their daily emotion tracking reveals that half of their daily emotions are still enjoyable ones. “That very simple practice of bringing awareness of our emotions has the potential to remind us that even amidst the most challenging times we have capacity for being OK,” she says.

The impetus for Ekman’s EmoTrak built upon work early in her career. While she was working as a social worker in the emergency department at Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center helping patients and their families, she had a realization: her colleagues and coworkers needed help, too. “I could feel palpably their stress and strain and I was very aware of how little support we all had in managing this,” she says. So she has dedicated her efforts toward helping health care workers avoid job burnout, and particularly how to support their compassion and empathy toward patients.’ Mitzi Baker on uscf.edu

The app is currently used for research purposes, please click here for more information.

(meer…)

zijn we van nature zelfzuchtig of mededogend?

Gepubliceerdop apr 24, 2017

“De vruchten van het boeddhistische pad en de kenmerken van bevrijding zijn: wijsheid en mededogen. Ze horen bij elkaar als warmte bij vuur hoort. Mededogen is de vanzelfsprekende verwerkelijking van wijsheid.
In een dialoog met de Dalai Lama bracht een westers filosoof* het debat op gang omtrent de vraag of de mens van nature zelfzuchtig (selfish) of mededogend (compassionate) is. Dit veroorzaakte bij de Tibetaanse vertalers een verhitte discussie. Het Tibetaanse woord voor ‘compassion’ bleek zowel zichzelf als de ander in te sluiten. De Dalai Lama was heel verwonderd dat het Engels daar geen woord voor had. In het Nederlands is het nog erger gesteld. (meer…)

(on)bewust empathie ontwikkelen

Gepubliceerdop mrt 1, 2017

“Wanneer je je bewust bent van je pijn en lijden, helpt je dat bij het ontwikkelen van je vermogen tot empathie – het vermogen dat je in staat stelt je de gevoelens en het leed van anderen voor te stellen. Hierdoor kun je meer mededogen opbrengen voor anderen. Dus als hulpmiddel om in contact te komen met anderen, kun je lijden ook als nuttig beschouwen.”

Tenzin Gyatso – 14e (huidige) Dalai Lama

(meer…)