#zelfcompassie

onderweg

Gepubliceerdop apr 18, 2019

Wat is de werkelijkheid, die van het gehaaste, verongelijkte ik, of die van de
rustige constatering dat alles voorbijgaat –
behalve dat moment dat die duidelijk is?

Dit kan de beginvraag van een nieuw leven zijn, tenminste als…

Als je niet terugvalt in de durende onmin van je ik.
Als je tijd vrijmaakt om je hele zelf te leren kennen.
Het zelf dat er was vóór je geboorte en er is na je dood.
Dat vraagt inspanning en discipline,
dag aan dag, natuurlijk.
En je moet zóveel van jezelf houden
dat je je de tijden dat het niet lukt het niet kwalijk neemt.
Je bent immers nog niet héél,
alleen onderweg.
Dat onderweg zijn is fantastisch.

Maarten Houtman

(meer…)

geduld

Gepubliceerdop nov 28, 2017

Zolang je je problemen niet aanvaardt, de positie waarin je je bevindt, kan je jezelf niet aanvaarden zoals je bent … Als je genoeg geduld hebt en wacht tot het probleem begrijpelijk wordt, kun je je hier-zijn en je positie waarderen, wat die ook zijn.

Shunryu Suzuki

(meer…)

zijn we van nature zelfzuchtig of mededogend?

Gepubliceerdop apr 24, 2017

“De vruchten van het boeddhistische pad en de kenmerken van bevrijding zijn: wijsheid en mededogen. Ze horen bij elkaar als warmte bij vuur hoort. Mededogen is de vanzelfsprekende verwerkelijking van wijsheid.
In een dialoog met de Dalai Lama bracht een westers filosoof* het debat op gang omtrent de vraag of de mens van nature zelfzuchtig (selfish) of mededogend (compassionate) is. Dit veroorzaakte bij de Tibetaanse vertalers een verhitte discussie. Het Tibetaanse woord voor ‘compassion’ bleek zowel zichzelf als de ander in te sluiten. De Dalai Lama was heel verwonderd dat het Engels daar geen woord voor had. In het Nederlands is het nog erger gesteld. (meer…)

Simpele oefeningen voor een gelukkiger leven

Gepubliceerdop apr 6, 2017

Op de site Greater Good in Action – Science-based Practices for a Meaningful Life – van de Universiteit van Californië te Berkeley, zijn simpele oefeningen te vinden om ons algehele gevoel van welbevinden te vergroten. De oefeningen zijn makkelijk te vinden op categorie (bijv. compassie, verbondenheid en optimisme), maar ook op de hoeveelheid tijd die de oefening kost en de moeilijkheidsgraad.

Bij een oefening staat uitleg over hoe en waarom het goed is de oefening te doen (How to Do It, Why You Should Try It, Evidence That It Works, Why It Works, Sources)  Als voorbeeld hieronder de link naar een zelfcompassie oefening van 5 minuten:

(meer…)

(on)bewust empathie ontwikkelen

Gepubliceerdop mrt 1, 2017

“Wanneer je je bewust bent van je pijn en lijden, helpt je dat bij het ontwikkelen van je vermogen tot empathie – het vermogen dat je in staat stelt je de gevoelens en het leed van anderen voor te stellen. Hierdoor kun je meer mededogen opbrengen voor anderen. Dus als hulpmiddel om in contact te komen met anderen, kun je lijden ook als nuttig beschouwen.”

Tenzin Gyatso – 14e (huidige) Dalai Lama

(meer…)