#china

vertrouwen

Gepubliceerdop jun 16, 2018

“The Dharma does not rise up alone – it can’t emerge without reliance on the world. If I take up the challenge of speaking, I must surely borrow the light and the dark, the form and the emptiness of the mountains and hills and the great earth, the call of the magpies and the cries of the crows. The water flows and the flowers blossom, brilliantly preaching without ceasing. In this way there is no restraint.”

Ziyong Chengru (17th ct.)

(meer…)

doe niets dan wordt het nog beter

Gepubliceerdop dec 11, 2017

Jan de Meyer vertaalde een van de klassieke werken van het taoïsme: De geschriften van Liezi, de taoïstische kunst van het relativeren. In 2008 interviewde wijlen Wim Brands hem in het programma Boeken. Tijdens het gesprek vertelt Jan de Meyer o.a. over taoïsme en boeddhisme, Liezi en Zhuang Zi, leven en dood, loslaten en optimisme.

aflevering kijken

(meer…)

a day without work, is a day without food

Gepubliceerdop nov 30, 2017

净食 ALMS  – Alms is a cinematic tour through a remote mountain Chan/Zen Buddhist monastery in Southern China. Audiences are guided by the community’s Head Chef (典座 dianzuo) as he explains the traditional cultivation, distribution and ritual offering of food in this traditional Buddhist community. We follow the gathering of local fuels and farmed vegetables, and witness how living members of this community work in harmony with elements of their surrounding naturalenvironment to provide the supportive infrastructure surrounding the Meditation Hall (禪堂 Zendo/Chantang), where a group of cloistered monks devote themselves to meditation practice. – a film by Edward A. Burger (2010), commonfolks.com

film kijken | watch alms

(meer…)

Nietzsche en Zen

Gepubliceerdop apr 3, 2017

Het Verre Oosten in het Westen
Het was een kleine maar spraakmakende revolutie die in 2012 plaatsvond op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het voormalige protestantse bolwerk startte een nieuwe studierichting: boeddhistische filosofie. Zenboeddhist André van der Braak werd in januari 2012 benoemd als eerste bijzonder hoogleraar. Filmmaker Pat van Boeckel volgde hem tijdens zijn eerste schreden op dit pad.

docu kijken

A small, but controversial revolution
in 2012 Zen buddhist André van der Braak became the first professor in the field of Buddhist Philosophy at the Free University of Amsterdam. A signal of a small, but controversial revolution. We followed him during his first steps on a journey from Beijing to Amsterdam, and from Buddha to Nietzsche.

watch documentary with english subtitles

(meer…)