wikiart-cabot-perry

modder

Gepubliceerdop jan 10, 2021

In meditatie moet je zijn in zichzelf opgaan, een non-duale staat. Blijf stil. Probeer je niet uit de modder van je concepten te worstelen, je zakt er alleen maar dieper in. Blijf stil.

Sri Nisargadatta Maharaj

Uit: Dat wat ik ben: De laatste gesprekken met Shri Niasrgadatta Maharaj, Samsara Uitgeverij, Amsterdam. p.69.
Afbeelding: Lilla Cabot Perry: Lotus Flowers (Oya, Japan), 1900.

# # # # #