geen geest

Gepubliceerdop mei 13, 2017

de wilde ganzen hebben niet de intentie om zich te laten weerspiegelen;
het water heeft geen geest om hun beeld te ontvangen.

zenrin-kushū

Uit: Zenrin-kushū [Zen-gezegden uit de Zen Wouden] een verzameling gezegden en gedichten uit confucianisme, taoïsme en ch’an [zen]. “The wild geese do not intend to cast their reflection, The water has no mind to receive their image.”
Afbeelding: Lake George [formerly Reflection Seascape], Georgia O’Keeffe, 1922.

# # # # # #