doe niets

Gepubliceerdop aug 14, 2017

Je huidige bezigheden verschillen niet van die van de patriarchen-boeddha’s. Je gelooft dit alleen niet en blijft buiten zoeken. Vergis je niet! Buiten is er geen dharma; binnen is er niets te verkrijgen. Het is beter rustig aan en niets te doen dan de woorden uit mijn mond te proberen te vatten. Wijd gedachten niet uit die al opgekomen zijn en laat die nog niet opgekomen zijn niet aangewakkerd worden. Slechts dit zal veel meer waard zijn dan een tienjarige pelgrimstocht.

Linji Yi Hsuan

Vertaald uit de ‘Linji Lu’: The record of Linji, Ruth Fuller Sasaki, University of Hawai‘i Press, Honolulu, 2009, p.22.
Afbeelding: Two headed chicken, Maria Primachenko, 1977.

Followers of the Way, your own present activities do not differ from those of the patriarch-buddhas. You just don’t believe this and keep on seeking outside. Make no mistake! Outside there is no dharma; inside, there is nothing to be obtained. Better than grasp at the words from my mouth, take it easy and do nothing. Don’t continue [thoughts] that have already arisen and don’t let those that haven’t yet arisen be aroused. Just this will be worth far more to you than a ten years’ pilgrimage.

# # # #