#niets doen

doe niets

Gepubliceerdop aug 14, 2017

Je huidige bezigheden verschillen niet van die van de patriarchen-boeddha’s. Je gelooft dit alleen niet en blijft buiten zoeken. Vergis je niet! Buiten is er geen dharma; binnen is er niets te verkrijgen. Het is beter rustig aan en niets te doen dan de woorden uit mijn mond te proberen te vatten. Wijd gedachten niet uit die al opgekomen zijn en laat die nog niet opgekomen zijn niet aangewakkerd worden. Slechts dit zal veel meer waard zijn dan een tienjarige pelgrimstocht.

Linji Yi Hsuan

(meer…)

stil is het hart

Gepubliceerdop feb 28, 2017

De Tao van de hemel

13-I

‘Stil is het hart van de wijze! Het is de spiegel van hemel en aarde, de spiegel van de tienduizend dingen. Waarlijk! In het open en stil zijn, met vredige mildheid en in eenzame kalmte niets doen, daarin ligt de grondslag van hemel en aarde en de hoogste uiting van de deugd van de Tao; daarom zullen de vorst en de wijze immer daarin blijven. ‘Blijven’ wil zeggen: leeg zijn; uit leegte komt volheid, en met volheid komt volledigheid. Leegte betekent stilte, uit stilte komt beweging, en met beweging komt welslagen. Stilte wil zeggen: niets doen, en door het nietsdoen voltooien zij die met opdrachten belast zijn al hun taken.

Niets doen is aangenaam. Daar waar het aangenaam is kunnen verdriet en leed niet verblijven, en zo bereikt men een hoge ouderdom.  […]

Diegene die stil kan zijn als de wijze, die kan bewegen als een koning, die zich dankzij het nietsdoen kan verheffen en eenvoudig en ongekunsteld kan blijven in verhouding tot de wereld, zo iemand zal niemand kunnen overtreffen.’

Zhuang Zi

(meer…)