waandenkbeelden

Gepubliceerdop sep 14, 2017

If I agreeably honor and entrust myself (to others)
They will bring me benefit and happiness
But if I entrust myself to these disturbing
conceptions
In future they will bring only misery and harm.
Als ik anderen aangenaam en vertrouwend tegemoet treed,
zullen zij mij geluk en vrede bezorgen.
Maar schenk ik mijn vertrouwen aan een waandenkbeeld,
dan krijg ik slecht schade en ellende terug.
Bodhisattvacharyavatara Bodhicaryavatara

Uit: Bodhisattvacharyavatara, Shantideva – A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life, translated into English by Stephan Bachelor, 1979; vertaling uit: Boeddhistische wijsheden, samengesteld door P. Cramer, BZZTôH, Den Haag, 2006.

 

# # # #