kwart luchtvervuiling afkomstig van brommers

Gepubliceerdop apr 9, 2017

De scooter moet zo snel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan. Dat vinden Milieudefensie, de Fietsersbond, het Longfonds, en Natuur & Milieu. Dat fietsers, door de aanwezigheid van scooters op het fietspad, onnodig veel vieze lucht inademen, was al duidelijk, maar wordt ook nog eens onderstreept door een onderzoek van de GGD Gelderland-Midden uit maart 2017. Hieruit blijkt dat fietsers op fietspaden blootstaan aan zeer hoge pieken van ultrafijnstof. milieudefensie.nl

artikel over de eerlijke brommer in Trouw

De GGD-metingen zijn gedaan op 19 locaties in Amsterdam, Arnhem, Harderwijk en Nijmegen. Tot een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden is afkomstig van brom- en snorfietsen, in een tunnel liep dat op tot 40%. Gezien het geringe percentage scooters in het verkeer is deze bijdrage bijzonder hoog. Uit het onderzoek blijkt dat alle scooters slecht zijn voor de gezondheid van fietsers. Niet alleen de als vervuilend bekend staande tweetaktscooters scoren slecht, ook de viertaktvoertuigen stoten veel ultrafijnstof uit.

Voor Milieudefensie is het onderzoek aanleiding om de politiek te vragen zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Een structurele oplossing is het uitfaseren van brom- en snorfietsen met verbrandingsmotor en het stimuleren van schone alternatieven zoals elektrische scooters en –fietsen. Op kortere termijn moeten er strengere emissie-eisen komen, die bovendien strenger gecontroleerd moeten worden. Om de luchtkwaliteit op de fietspaden onmiddellijk te verbeteren pleiten de organisaties voor het mogelijk maken van het verplaatsen van scooters naar de rijbaan en het invoeren van milieuzones voor scooters.  Lees hier meer over scooters en vraag hier een actiepakket aan. – milieudefensie.nl

 

# #