hormoonverstorende stoffen

Gepubliceerdop apr 7, 2017

Zembla kijken

“De ontwikkeling van een baby kan negatief beïnvloed worden door zogeheten hormoonverstorende stoffen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze chemicaliën het hormoonsysteem van de baby in de war kunnen brengen wat tot blijvende gezondheidsschade kan leiden. Zwangere vrouwen staan dagelijks bloot aan deze chemische stoffen. Ze zitten o.a. in onze voeding, in plastic, in verzorgings- en schoonmaakproducten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen hormoonverstorende stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu. 

ZEMBLA reist in deze aflevering uit 2013  af naar Denemarken. Daar geeft de overheid via publiekscampagnes voorlichting aan zwangere vrouwen hoe ze deze stoffen zo veel mogelijk kunnen vermijden. Deense politici hebben hormoonverstorende stoffen al jaren hoog op de agenda staan. Om de volksgezondheid te beschermen weert de Deense overheid stoffen uit consumentenproducten. Ook andere Europese landen als Zweden, Frankrijk en België nemen maatregelen. ‘Expecting a baby, advice about chemicals and pragmacy:’ (pdf) De Deense folder waarin voorlichting wordt gegeven over hormoonverstorende stoffen en zwangerschap. De Nederlandse vertaling (pdf) van de Deense folder ‘Expecting a baby’.” – zembla.vara.nl

RIVM: Strategie nodig voor beoordeling hormoonverstorende stoffen |november 2016 – “Om het voor bedrijven en overheden mogelijk te maken om te beoordelen of stoffen een hormoonverstorende werking hebben, moeten wetgeving en onderzoekmethoden verder worden ontwikkeld. Op dit moment is het in de meeste gevallen onmogelijk om te bepalen of stoffen voldoen aan recent voorgestelde Europese concept criteria voor hormoonverstorende stoffen. Dit blijkt uit twee rapporten van het RIVM.” – zembla.vara.nl

# #