#shakespeare

to thine own self be true

Posted on mei 15, 2017

In het eerste bedrijf van Shakespeares Hamlet geeft Polonius zijn zoon Laertes voor vertrek wijze adviezen en besluit met:

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Dit bovenal, – wees eerlijk voor uzelf;
En er moet volgen, als de dag den nacht,
Dat gij niet valsch kunt zijn voor wie dan ook.

Voor Polonius’ gehele advies:

(meer…)