#hamlet

to thine own self be true

Gepubliceerdop mei 15, 2017

In het eerste bedrijf van Shakespeares Hamlet geeft Polonius zijn zoon Laertes voor vertrek wijze adviezen en besluit met:

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Dit bovenal, – wees eerlijk voor uzelf;
En er moet volgen, als de dag den nacht,
Dat gij niet valsch kunt zijn voor wie dan ook.

Voor Polonius’ gehele advies:

(meer…)