#edel maex

uiteenspatten

Gepubliceerdop apr 13, 2018

De golf realiseert zich dat hij niet slechts golf is, maar ook water. … Natuurlijk zal ik mijn traject gaan en natuurlijk zal ik in de branding uiteenspatten. Natuurlijk gaat er niets verloren, er is alleen maar water en de golf keert terug naar wat hij altijd al was: water. En er komt altijd weer een volgende golf.

… wat moet je doen? Heel eenvoudig: komen zitten en weten dat je niet weet, weten dat niet bent wie je denkt te zijn. Soms denken we dat we een grote sterke golf zijn, groter en belangrijker dan de anderen. Soms  zien we onszelf als een klein, onbenullig golfje, een golfje van niets. Op ons kussen … zijn we niets van dat. Het vraagt moed en mededogen om niet langer iets te zijn.

Het gaat niet om de romantiek van ‘ik maak deel uit van een groter geheel’. Het gaat veel dieper. Zelfs ‘ik’ ben een golf, water, een samenspel van oorzaken en voorwaarden in die werkelijkheid als een enkele wezen. Het is de bereidheid water te zijn, de bereidheid golf te zijn en de bereidheid om in de branding uiteen te spatten. Het is bevrijdend en beangstigend tegelijk.

Edel Maex

(meer…)

het goede leven

Gepubliceerdop jan 29, 2018

De Boeddha stelt ons een experiment voor. Het start met het zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. …

Het kwade laten
Doen wat heilzaam is
De geest zuiveren
Dat is de leer van de Boeddha’s.

Dhammapada

… Als westerlingen zijn we opgevoed met het idee van de onverenigbaarheid van de twee betekenissen van ‘het goede leven’. Er is goed leven in de betekenis van deugdzaam leven en er is goed leven in de betekenis van genieten van het leven. De meest boeiende en verrassende uitkomst van het boeddhistische experiment is dat beide betekenissen van goed, als twee kanten van een medaille, volkomen blijken samen te vallen.

Edel Maex

(meer…)

de veiligheid van dit moment

Gepubliceerdop mei 2, 2017

maak het jezelf gemakkelijk door voor jezelf een ruimte te creëren
waarin je mag zijn zonder te moeten,
een ruimte waarin geen moeten is, waarin geen eisen zijn.

een ruimte waarin je adem door je lichaam kan stromen
zoals je adem nu stroomt,
en in die ruimte te merken hoe je lichaam nu is
hoe je ademhaling nu is,
zonder eisen en zonder moeten

(meer…)

een experiment in goed leven

Gepubliceerdop apr 24, 2017

“Ik denk dat het bijzondere van het boeddhisme is dat het enerzijds die hele diepe spirituele dimensie heeft waar heel veel mensen op de een of andere manier naar zoeken, terwijl het tegelijkertijd op geen enkele manier in conflict is met onze rationaliteit. … Soms noem ik het boeddhisme een soort experiment met jezelf, een experiment in goed leven.”- Edel Maex

zijn we van nature zelfzuchtig of mededogend?

Gepubliceerdop apr 24, 2017

“De vruchten van het boeddhistische pad en de kenmerken van bevrijding zijn: wijsheid en mededogen. Ze horen bij elkaar als warmte bij vuur hoort. Mededogen is de vanzelfsprekende verwerkelijking van wijsheid.
In een dialoog met de Dalai Lama bracht een westers filosoof* het debat op gang omtrent de vraag of de mens van nature zelfzuchtig (selfish) of mededogend (compassionate) is. Dit veroorzaakte bij de Tibetaanse vertalers een verhitte discussie. Het Tibetaanse woord voor ‘compassion’ bleek zowel zichzelf als de ander in te sluiten. De Dalai Lama was heel verwonderd dat het Engels daar geen woord voor had. In het Nederlands is het nog erger gesteld. (meer…)

edel maex

Gepubliceerdop jan 24, 2017

Edel Maex is psychiater, zenleraar en een van de grondleggers van het werken met mindfulnesstraining in de Lage Landen. “Voor mij is er nooit een wezenlijk verschil geweest tussen zen en mindfulness. Enkel de context en stijl zijn anders. Mindfulnesstraining is voor mij maar een manier om wat ik in zen ontdekt heb, ook buiten de zencontext te kunnen doorgeven.”

Edel Maex is psychiater in het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen en is bekend geworden als pionier in de mindfulnesstraining in een medische setting. Op zijn website ‘Leven in de Maalstroom‘ zijn meerdere geleide mindfulness meditaties te luisteren en downloaden.

In het boek ‘Dit is de plaats‘ – over zen en mindfulness aan de hand van het Avatamsaka Soetra, beschrijft hij in de inleiding wat hem drijft.

“Als iets mij bezielt is het wel de ontroering van al die ontmoetingen met al die mensen. Ik zit in de begenadigde positie dat ik dag in dag uit mensen mag ontmoeten […] in hun verdriet […] , maar nog veel meer dan dat in hun schoonheid. Er is een tijd geweest dat ik mij heel eenzaam voelde. Al die ontmoetingen hebben mij doen beseffen hoe verbonden we zijn.

Zen zoals ik het ooit geleerd heb, is voor mij de zuiverste expressie van die schoonheid en van die verbondenheid.

Er is nog een tweede motief: een diep besef van kwetsbaarheid, zeker waar het over menselijke verbondenheid en schoonheid gaat. […] Uit onzekerheid zoeken we het buiten ons en gaan we leraren, opvattingen en praktijken idealiseren in plaats van te beseffen dat het er allemaal al is, in overvloed, hier, op deze plaats.”

Citaten uit: Dit is de plaats, Edel Maex, Lannoo, Tielt, 2013.