VN Werelddag van verzet tegen extreme armoede

Gepubliceerdop okt 17, 2017

The very poor tell us over and over again that a human being’s greatest misfortune is not to be hungry or unable to read, or even to be without work. The greatest misfortune of all is to know that you count for nothing, to the point where even your suffering is ignored.

Joseph Wresinski

Uit: A New Humanity Without Poverty Will See the Light of Day, Isabelle Perrin, overcomingpoverty.org

ATD Vierde Wereld is in 1957 opgericht door de Franse priester Joseph Wresinski (1917-1988). In 2017 vieren wij dat hij 100 jaar geleden geboren is met een wereldwijde campagne: ‘Om armoede te overwinnen en aan vrede te bouwen’. “Het is niet zo zeer aan voeding en kleding dat al deze mensen behoefte hebben, maar aan waardigheid, niet meer afhankelijk te zijn van de goede bedoelingen van anderen.” – Joseph Wresinski. ATD kreeg de toevoeging ‘Vierde Wereld’, om aan te geven dat het gaat om de strijd van en voor de armsten in rijke en arme landen overal in de wereld. De afkorting ATD staat voor ‘Agir Tous pour la Dignité’ / ‘All Together for Dignity’. – adt-vierdewereld.nl

Op de internationale 17 oktober website ziet u waar overal in de wereld manifestaties plaatsvinden en nog veel meer informatie over de dag. overcomingpoverty.org

# # # #