#woorden

raadsels

Gepubliceerdop jun 26, 2021

‘Zelfs de meest ongeletterde mens weet dat de werkelijk belangrijke zaken des levens die zijn waarvoor wij geen woorden hebben. Toch moeten wij erover spreken. Wij spreken als het ware eromheen, eronderdoor, erdoorheen, maar niet rechtstreeks erover. Misschien heeft de Meester van het Heelal het beter gevonden ons die woorden niet te geven, want als we ze bezitten, begrijpen wij de ontzagwekkende mysteries van de schepping en dood, en zulk begrip zou het leven voor ons waarschijnlijk onmogelijk maken. Daarom heeft de Meester van het Heelal ons in Zijn oneindige wijsheid en mededogen het raadsel gegeven en niet het onthullende woord.’

Uit: ‘De gave van Asjer Lev’

(meer…)

louter een naam

Gepubliceerdop okt 4, 2017

“Bovendien Subuthi, de dharma die annutara samyaksambodhi wordt genoemd is één met al het andere. Niets ervan is in tegenspraak met iets anders. Daarom wordt het de perfecte en onovertroffen vrijheid genoemd. Het kent zichzelf door de afwezigheid van een zelf, een persoon, een wezen of een voortlevende entiteit. Daarom is het volledig gekend als de totaliteit van alle heilzame dharma’s. En toch, Subuthi, zijn er door de Tathagata geen dharma’s onderwezen. Zoiets is louter een naam. Daarom noemen ze het ‘heilzame dharma’s’.”

fragment uit de Diamant Soetra

(meer…)

3 delusions: opinion, emotion and speech

Gepubliceerdop mei 5, 2017

“Tōzan said*: … ‘there are three kinds of lingering delusions. They are the lingering delusions of opinion, emotion, and speech.
With lingering delusions of opinion, one can’t separate himself from the domain of the thinking mind and hence falls into the poisonous ocean.
With lingering delusions of emotion, one always looks at things from the standpoint of the intellect, becoming narrow-minded and biased.
With lingering delusions of speech, one loses sight of the wonderful teaching of the true nature of things and becomes blinded to its true activity. Please consider these three lingering delusions carefully.’
One who has not yet exhausted these lingering delusions will be stained by the two aspects — existence and emptiness — and will not find freedom anywhere.”

Bassui Tokushō (1327–1387)

(meer…)