#vrijheid

the peace of wild things

Gepubliceerdop sep 13, 2017

When despair for the world grows in me
and I wake in the night at the least sound
in fear of what my life and my children’s lives may be,
I go and lie down where the wood drake
rests in his beauty on the water, and the great heron feeds.
I come into the peace of wild things
who do not tax their lives with forethought
of grief. I come into the presence of still water.
And I feel above me the day-blind stars
waiting with their light. For a time
I rest in the grace of the world, and am free.

Wendell Berry

(meer…)

je laten vallen

Gepubliceerdop jun 27, 2017

Tegenover het vallen uit de vrijheid, door angst en verlamming, staat een totaal ander soort vallen, een vallen in de vrijheid door geloof en overgave. …

Dit andere vallen, een bevrijdend vallen wordt prachtig geïllustreerd door het zenverhaal van de vlinder die opgesloten zit in een bronzen klok. De vlinder blijft zich wanhopig en uit alle macht te pletter vliegen tegen de harde wand. Uiteindelijk moet hij de pogingen om er op eigen kracht doorheen te breken opgeven en laat hij zich vallen. En dan valt hij vanzelf in het licht, in het leven en in de onbegrensdheid.

Eigenlijk is dit een heel bevrijdend beeld: een bodemloze afgrond waar je niet uit kunt vallen en waarin je niet te pletter kunt vallen. En vergeet niet: dit bodemloze vallen is dan ineens ook geen vallen meer, maar bewegen, eindeloos stromen in een leven zonder grenzen. Dat is de stroom van prajna paramita (wijsheid voorbij alle wijsheid).

Ton Lathouwers

(meer…)

vastklampen aan vrijheid

Gepubliceerdop mei 12, 2017

“Ik ben vrij! Ik klamp mij niet meer vast!
Ik ben bevrijd! –
Het grootste vastklampen
is dit soort vastklampen.

Wat denk je
van een vrijheid die nooit plaatsvindt?
Wat vind je
van een leven dat niet voorbijgaat?”

Nāgārjuna

volledig vers: (meer…)

3 delusions: opinion, emotion and speech

Gepubliceerdop mei 5, 2017

“Tōzan said*: … ‘there are three kinds of lingering delusions. They are the lingering delusions of opinion, emotion, and speech.
With lingering delusions of opinion, one can’t separate himself from the domain of the thinking mind and hence falls into the poisonous ocean.
With lingering delusions of emotion, one always looks at things from the standpoint of the intellect, becoming narrow-minded and biased.
With lingering delusions of speech, one loses sight of the wonderful teaching of the true nature of things and becomes blinded to its true activity. Please consider these three lingering delusions carefully.’
One who has not yet exhausted these lingering delusions will be stained by the two aspects — existence and emptiness — and will not find freedom anywhere.”

Bassui Tokushō (1327–1387)

(meer…)