#verantwoordelijkheid

zelfonderzoek in de naikan-traditie

Gepubliceerdop sep 8, 2018

1.Wat heb ik van persoon x ontvangen?
2.Wat heb ik aan persoon x gegeven?
3.Welke problemen heb ik voor persoon x veroorzaakt?

Door dit (zelf)onderzoek wijzen we niet langer anderen aan als oorzaak van onze frustraties en doorgronden we onze eigen verantwoordelijkheid.

(meer…)

het goede leven

Gepubliceerdop jan 29, 2018

De Boeddha stelt ons een experiment voor. Het start met het zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. …

Het kwade laten
Doen wat heilzaam is
De geest zuiveren
Dat is de leer van de Boeddha’s.

Dhammapada

… Als westerlingen zijn we opgevoed met het idee van de onverenigbaarheid van de twee betekenissen van ‘het goede leven’. Er is goed leven in de betekenis van deugdzaam leven en er is goed leven in de betekenis van genieten van het leven. De meest boeiende en verrassende uitkomst van het boeddhistische experiment is dat beide betekenissen van goed, als twee kanten van een medaille, volkomen blijken samen te vallen.

Edel Maex

(meer…)

het kaf en het koren

Gepubliceerdop dec 17, 2017

This is how a mature and healthy mind works: conducting a dialogue not so much between reason and desire as between responsible desires and irresponsible ones.

Thanissaro Bhikkhu

(meer…)

onze beslissingen

Gepubliceerdop okt 16, 2017

Iemand die de verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen aanvaardt, is in een positie om een grote verandering in zijn leven te verwezenlijken … Als we onszelf als slachtoffer beschouwen van de condities die anderen ons opleggen, zitten we in een hinderlaag. Er is geen manier om onze situatie te verbeteren door anderen te veranderen of het verleden ongedaan te maken. Hoe kunnen we denken dat we anderen kunnen beheersen en tot verandering aanzetten, wanneer we zelfs niet onze eigen geest besturen?

Als we echter de verantwoordelijkheid voor onze beslissingen nemen – zelfs die we namen toen we jong en onwetend waren, zelfs als deze beslissingen gemaakt werden in minder dan optimale omstandigheden of ten gevolge van dwang of manipulatie door anderen – dan geven we onszelf de kracht tot verandering. We houden ermee op vast te raken aan het verleden en in plaats daarvan vergeven we onszelf en anderen. We leren van onze fouten en beginnen andere mogelijkheden te overwegen voor onze huidige gewoonten en gedragspatronen. We beginnen met onze eigen geest te werken, we brengen zijn fantastische kwaliteiten voort zoals liefde, mededogen en wijsheid.

Laten we het proberen!

Thubten Chodron

(meer…)

what kind of mind are we living in?

Gepubliceerdop okt 15, 2017

we live in our mind
we take our mind with us everywhere
even in our sleep we cannot leave it behind

how we live in our mind is up to us

You have this country and you try to make it a pleasant place for you to live in, you grow trees and you keep it clean. And you have your homes, your rooms, which you keep clean, decorate, try to make it a pleasing environment. And we have our bodies, which we keep clean, we eat the right food, excercise and we try to make ourselves look attractive, keep healthy and fit. But the place we really live, is in our mind. And how much time and effort do we give to making our mind a pleasant place in which to dwell? To cleaning it, to opening up the windows to let some fresh air in, to decorate it beautifully, to make it a fit place to stay so that we live in our mind comfortably and we are at home in our mind, so that our mind is a friend to us.

This is very important because if we don’t have a peaceful friendly mind its very hard to be peaceful and friendly to our families, in our workplace, with our neighbours and in the country and from there to the world.

The kind of society we have reflects the mind of the people living in that society. So each one of us is culpable of the society we live in. Who made the rules? Who elected the politicians who made the rules? Who goes along with the rules that have been made? Each of us is responsible. We cannot just put the blame on other people, each one of us has the responsibility to develop our selves, our minds, to open up our heart.

So often people feel quite helpless and hopeless: what can I do, I am just one? But each of us is not sealed in a bubble, each one of us is constantly interacting with other beings; and even on that level how much time do we spend each day trying to make each other happy?  Our colleages, our family, the peolpe we meet? Are we kind? Is our speech kind? Do we make people feel better for having matters or worse?  If a society is full of people who are kind to each other, all other, then that is a very different society from one where people disregard each other, where people speak rudely to each other or despise each other.

Jetsunma Tenzin Palmo

(meer…)