#niet gehechtheid

vrolijk pasen

Gepubliceerdop apr 16, 2017

… Wèl, vogels hebben natuurlijk
geen idee van de wederopstanding
en ook niet van persoonsver-
wisseling. Ze zijn, vanuit
hun Eigenpiet, iedereens
Anderepiet z’n eigen.
En omgekeerd.
Daar is een hoop voor te
zeggen. …

 

Fritzi Harmsen van Beek

(meer…)