#mimi maréchal

de dood onder ogen zien

Gepubliceerdop aug 12, 2019

In het voorjaar van 1992 werd Mimi Maréchal ziek. Ze aanvaardde haar situatie en de lichamelijke klachten in de daaropvolgende drie jaar met verbazingwekkende kalmte. Men zei haar wel eens:

‘Zen helpt je vast om de dood onder ogen te zien.’

Mimi antwoordde dan:

‘Nee, dat doet het niet, maar het onder ogen zien van de dood helpt me om zen te beoefenen.’ 

(meer…)

lichaam en geest

Gepubliceerdop mei 31, 2017

Shen-hsiu schreef:

‘Het lichaam is een boom van wijsheid,
de geest een glanzende spiegel op een standaard.
Zie toe dat je de spiegel regelmatig opwrijft
en laat zich er nooit stof op vergaren.’

Huineng schreef ernaast:

‘Wijsheid is geen boom,
de glanzende spiegel heeft geen standaard.
Aangezien alles leeg is,
waar kan dan het stof zich vergaren?’

Shen-hsiu was een geleerde en ervaren leerling van de vijfde Patriarch, die tevreden was over het gedicht van zijn student. Er wordt mee bedoeld dat je in zen wijsheid uit je lichaam haalt. ‘Je zit roerloos, stevig en ademt rustig. Lichaam en geest worden als één gezien.’ Huineng -een monnik die niet goed kon lezen en schrijven- verbaasde de vijfde Patriarch met zijn gedicht. Hij werd zijn leerling, en vervolgens zijn beroemde opvolger.

Zonder het opruimen van stof zullen we nooit helder inzicht krijgen. In zen is het doel in contact te komen met de werkelijkheid door middel van dit reinigingsproces. Het gedicht van Huineng is een voortzetting van het eerste gedicht. Een spiegel kan nooit vlekkeloos schoon zijn; zolang er een spiegel, een ‘ik’, is is het onvermijdelijk dat er stof op komt. ‘Wat te doen? De spiegel wegdoen! De spiegel van het ik loslaten. […] Zen probeert je te leren ervaren dat dit zelf geen subject of object is, maar de levende ervaring als zodanig. Het is de intimiteit van het leven, de levensstroom. Het ervaren daarvan heet verlichting.’ Het ‘ik’ moeten we niet proberen stuk te maken of onderdrukken, slechts aandachtig bestuderen door ons af te vragen wie het is die aan het denken en voelen is.

Mimi Maréchal

(meer…)

mimi maréchal

Gepubliceerdop jan 31, 2017

Mimi Maréchal (1937-1995), prominent lid van de katholieke vrouwenbeweging De Graal vanaf 1960, heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de zoektocht van De Graal naar nieuwe vormen van vrouwelijke spiritualiteit, maar ook in de verspreiding van het zenboeddhisme in Nederland.

Vanaf de jaren zeventig ontwikkelde ze zich als een van de belangrijkste pleitbezorgsters van zenmeditatie in Nederland. Ze organiseerde tal van programma’s om te mediteren onder leiding van een zenmeester of -meesteres. Kenmerkend voor de door Maréchal georganiseerde retraites was dat deze zich niet beperkten tot één leermeester. Ze waarschuwde voor het op een voetstuk plaatsen van de zenmeester en voor een blinde overgave aan de leraar (Voorwoord Eenvoudige wijsheid, 8). Ze nodigde juist een brede diversiteit aan deskundigen uit om zoveel mogelijk verschillende zentradities aan bod te laten komen. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

In het voorjaar van 1992 werd Mimi ziek. Ze aanvaardde haar situatie en de lichamelijke klachten in de daaropvolgende drie jaar met verbazingwekkende kalmte. Men zei haar wel eens: ‘Zen helpt je vast om de dood onder ogen te zien.’Mimi antwoordde dan: ‘Nee, dat doet het niet, maar het onder ogen zien van de dood helpt me om zen te beoefenen.’ – Christa Anbeek, in het voorwoord van Eenvoudige wijsheid, zentoespraken, Mimi Maréchal, Asoka, Rotterdam, 2005.

 

In 2005 zijn negentien van haar zentoespraken uitgegeven onder de titel: Eenvoudige wijsheid.