#mening

oordeel niet en geloof in jezelf

Gepubliceerdop jun 3, 2017

Welk uur het van de dag of de nacht het ook is: houd toch op met dat vermetele over alles een oordeel te hebben!

Als je de Dhamma van de boeddha’s benadert met een waarachtige en zuivere houding, zul je niet besmet worden door beschouwingen over geboorte en dood. Dan zul je vrij zijn te gaan of te staan zoals het jou belieft. Je hoeft niet te streven naar verdiensten. Die komen wel uit zichzelf.

Wat ik vooral wil benadrukken is: laat je niet misleiden door anderen. Als jij iets wilt uitdrukken, doe het dan en heb geen twijfels of aarzeling.

Als zenstudenten heden ten dage tekortschieten en niet vooruitkomen, waar ligt dan de fout? Die ligt enkel in het feit dat ze niet genoeg geloven in zichzelf (Ware Zelf). Als je niet voldoende geloof in jezelf hebt, dan blijf je maar draven in je poging met iedereen akkoord te zijn. Er zal van alle kanten aan je getrokken en geduwd worden en je zal niet meer kunnen bewegen….  – Linji Yi Hsuan

(meer…)

3 delusions: opinion, emotion and speech

Gepubliceerdop mei 5, 2017

“Tōzan said*: … ‘there are three kinds of lingering delusions. They are the lingering delusions of opinion, emotion, and speech.
With lingering delusions of opinion, one can’t separate himself from the domain of the thinking mind and hence falls into the poisonous ocean.
With lingering delusions of emotion, one always looks at things from the standpoint of the intellect, becoming narrow-minded and biased.
With lingering delusions of speech, one loses sight of the wonderful teaching of the true nature of things and becomes blinded to its true activity. Please consider these three lingering delusions carefully.’
One who has not yet exhausted these lingering delusions will be stained by the two aspects — existence and emptiness — and will not find freedom anywhere.”

Bassui Tokushō (1327–1387)

(meer…)