#maatschappij

zijn we nog compleet?

Gepubliceerdop sep 25, 2019

[D]e geschiedenis heeft een stadium bereikt, waarin de morele mens, de complete mens, bijna zonder het in de gaten te hebben steeds verder inschikt om ruimte te maken voor de … commerciële mens, de mens met beperkte doelstellingen. Dit proces, dat gesteund wordt door de prachtige vorderingen van de natuurwetenschap, neemt gigantische proporties aan en verwerft zich een enorme kracht, en leidt daardoor tot een verstoring van het morele evenwicht van de mens, doordat zijn menselijke zijde steeds meer aan het zicht onttrokken wordt door de schaduw van zielloze organisatie.

Rabidranath Tagore, Nationalism, 1917

(meer…)

rustplaats voor de nacht

Gepubliceerdop nov 20, 2017

Die Nachtlager

Ich höre, dass in New York
An der Ecke der 26. Straße und des Broadway
Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht
Und den Obdachlosen, die sich ansammeln
Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft.

Die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt
Aber einige Männer haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße.

Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch.

Einige Menschen haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße
Aber die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt.

Bertolt Brecht

Rustplaats voor de nacht

Ik hoor dat in New York
Op de hoek van de 26ste straat en Broadway
In de wintermaanden elke avond een man staat
Die de zich daar verzamelende daklozen,
Door het te vragen aan de voorbijgangers, een rustplaats voor de nacht bezorgt.

De wereld wordt daardoor niet anders.
De verhoudingen tussen de mensen verbeteren niet.
Het tijdperk van de uitbuiting wordt daardoor niet verkort.
Maar enkele mannen hebben een rustplaats voor de nacht. De wind wordt een nachtlang van hen afgehouden.
De sneeuw die hen was toebedacht, valt op de straat.

Leg het boek dat u leest niet neer, mens.

Enkele mannen hebben een rustplaats voor de nacht. De wind wordt een nacht lang van hen afgehouden.
De sneeuw die hen was toebedacht, valt op de straat.
Maar de wereld wordt daardoor niet anders.
De verhoudingen tussen de mensen verbeteren daardoor niet.
Het tijdperk van de uitbuiting wordt daardoor niet verkort.

vertaling: Charles Ducal

(meer…)

dankbaarheid

Gepubliceerdop okt 23, 2017

The quality of our life is determined by our mind’s response to the circumstances of our life. It is not determined directly by the circumstances. We make the mistake of trying to produce happiness and meaning by controlling circumstances, mistakenly thinking that they are the primary cause. In the old texts, this is referred to as “beating the cart to make the horse move.” …
Since this is the culture of our society— that meaning comes from wealth, status is in the eyes of others, and love is dependent on performance, and so on— one needs great courage to go against the current. The wisdom that says these goals are meaningless in the face of our temporary stay here is hidden in our culture. The grace of a gentle, noble spirit is not valued. The fact is that every day we are gifted with the incredible present of a body and mind, and a universe that supports our life. Instead of living in deep gratitude, people take that for granted and go off on egotistical binges; this is a sign of the darkness of our time.

And it is all so simple—wake up with a profound “Thank you” and cultivate that mood as much as possible.

Yoshin David Radin

(meer…)

what kind of mind are we living in?

Gepubliceerdop okt 15, 2017

we live in our mind
we take our mind with us everywhere
even in our sleep we cannot leave it behind

how we live in our mind is up to us

You have this country and you try to make it a pleasant place for you to live in, you grow trees and you keep it clean. And you have your homes, your rooms, which you keep clean, decorate, try to make it a pleasing environment. And we have our bodies, which we keep clean, we eat the right food, excercise and we try to make ourselves look attractive, keep healthy and fit. But the place we really live, is in our mind. And how much time and effort do we give to making our mind a pleasant place in which to dwell? To cleaning it, to opening up the windows to let some fresh air in, to decorate it beautifully, to make it a fit place to stay so that we live in our mind comfortably and we are at home in our mind, so that our mind is a friend to us.

This is very important because if we don’t have a peaceful friendly mind its very hard to be peaceful and friendly to our families, in our workplace, with our neighbours and in the country and from there to the world.

The kind of society we have reflects the mind of the people living in that society. So each one of us is culpable of the society we live in. Who made the rules? Who elected the politicians who made the rules? Who goes along with the rules that have been made? Each of us is responsible. We cannot just put the blame on other people, each one of us has the responsibility to develop our selves, our minds, to open up our heart.

So often people feel quite helpless and hopeless: what can I do, I am just one? But each of us is not sealed in a bubble, each one of us is constantly interacting with other beings; and even on that level how much time do we spend each day trying to make each other happy?  Our colleages, our family, the peolpe we meet? Are we kind? Is our speech kind? Do we make people feel better for having matters or worse?  If a society is full of people who are kind to each other, all other, then that is a very different society from one where people disregard each other, where people speak rudely to each other or despise each other.

Jetsunma Tenzin Palmo

(meer…)