#loslaten

te richten of niet te richten

Gepubliceerdop dec 14, 2020

De ervaring van ontwaken is belangrijk, maar relatief gezien is het tamelijk onbeduidend. Wat is belangrijker? Dit leven dat we leven van minuut tot minuut is het belangrijkste. Onze praktijk is hier! Nu! Hoe doe je dat? Je bént het al aan het doen!

Alsjeblieft ik weet niet hoe ik het moet zeggen: je erop richten of je er niet op richten. Richt je erop, in de betekenis dat dit leven het leven van de boeddha’s is! Leef het en verhelder het!
Aan de andere kant, als we bezig zijn met onze zogenaamde beperkte of begrensde bewuste geest uit te puzzelen wat we moeten doen, dan kun je je er beter niet op richten. Laat het los! Vergeet het!

Vertrouw op jezelf. Vertrouw je zenbeoefening. Zorg dat je goed zit en stel jezelf onvoorwaardelijk open.

Taizan Maezumi Roshi

(meer…)

iedere dag is een goede dag

Gepubliceerdop sep 4, 2017

Op een dag kwam ik thuis van het boodschappen doen. Ik moest de boodschappen uit mijn auto halen en naar huis dragen. Terwijl ik de zware tassen de keuken in sjouwde, had ik opeens erg met mijzelf te doen en ik dacht: ‘Mijn hemel, nu moet je koken, straks de meditatie leiden in de zendo, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?’ Op dat moment viel mijn oog op mijn meester, verscholen achter zijn krant. Toen kwam zijn grote gezicht te voorschijn en plotseling dacht ik: ‘Laat hij daar maar over nadenken.’ Ik zette de tassen neer en legde mij er op toe de boodschappen zorgvuldig en met aandacht op te bergen. Ik bereidde stap voor stap het eten, at, waste af en ging naar de meditatiehal.

Die avond werd mij heel duidelijk dat ik eenvoudigweg de bagage van mijn karma kan loslaten als ik ophoud erover na te denken en in plaats daarvan mijzelf volledig overgeef aan wat ik op dat moment aan het doen ben, hier en nu.

De Chinese meester Yun-men zei tegen zijn monniken: ‘Ik vraag jullie niet naar de afgelopen veertien dagen, ik vraag jullie niet naar de komende veertien dagen, maar hoe zit het met vandaag?’ Omdat hij wist dat de monniken hier nog niet op konden antwoorden, antwoordde hij zelf: ‘Iedere dag is een goede dag.’

Gesshin Myoko Prabhasa Dharma 

(meer…)