#kinderboek

zonder haast

Gepubliceerdop mrt 12, 2023

Wanneer hij de straten veegde werkte hij langzaam maar gestaag door: bij iedere stap een ademhaling en bij iedere stap een bezemveeg. Stap – ademhaling – bezemstreek. Stap – ademhaling – bezemstreek. Tussendoor bleef hij soms een poosje staan en keek peinzend voor zich uit. En dan ging het weer verder – stap – ademhaling – bezemstreek – – – –

Terwijl hij zo doorwerkte, voor zich de vuile straat en achter zich de schone, kreeg hij vaak grootse gedachten. Maar het waren gedachten zonder woorden, gedachten die je net zo moeilijk onder woorden kunt brengen als een bepaalde geur, die je je net nog kunt herinneren of een kleur waarvan je gedroomd hebt. Wanneer hij na zijn werk bij Momo zat, legde hij haar zijn grootse gedachten uit. En omdat ze op haar bijzondere manier luisterde, kwam hij los en vond hij de juiste woorden.

Zie je, Momo, .. het zit zo. Soms heeft men een hele lange straat voor zich. Men denkt die is zo vreselijk lang – dat krijgt men nooit voor elkaar. Hij keek een poosje zwijgend voor zich uit, en toen ging hij verder: ‘En dan begint men zich te haasten. En men haast zich steeds meer. Telkens wanneer men opkijkt, ziet men dat men maar niet opschiet. En men spant zich nog meer in en men krijgt het benauwd en tenslotte is men helemaal buiten adem en men kan niet meer. En de straat ligt nog steeds voor je. Zo moet men het niet doen.’

Hij dacht een tijdje na. Toen sprak hij verder: ‘Men moet nooit aan de hele straat tegelijk denken, begrijp je? Men moet alleen aan de volgende stap denken en de volgende ademhaling en de volgende bezemstreek. En steeds weer alleen aan de volgende.

Weer hield hij op en dacht na voor hij er aan toevoegde: ‘Dan heeft men er plezier in; dat is belangrijk, dan doet men zijn werk goed. En zo moet het.’

En nog eens na een lange onderbreking vervolgde hij: ‘Opeens merkt men dat men stap voor stap de hele straat gedaan heeft. Men heeft het niet eens gemerkt en men is niet buiten adem.’ Hij knikte bedachtzaam en eindigde met de woorden: ‘Dat is belangrijk.’

Uit: Michael Ende, Momo en de tijdspaarders, Lemniscaat, Rotterdam, 1975; p.32-33.

het hele universum

Gepubliceerdop nov 26, 2022

Binnen in jou ligt het hele universum …
Alles wat bestaat, is gemaakt van het universum. Het is een eenheid in allemaal verschillende vormen zoals
jij en ik, de sterren, zelfs de hond van de buurman! Je bent verbonden met alles wat bestaat. …
Jij bent ontstaan uit het universum dus alle wijsheid van het universum zit ook in jou.
Als je goed voelt en luistert, kun je altijd vinden wat je nodig hebt.

Ilse Krabben

(meer…)

jataka verhalen voor kinderen

Gepubliceerdop mei 3, 2017

Boeddha’s beestenboek bevat vierendertig van de meer dan vijfhonderd verhalen tellende Jataka. Ze zijn vertaald en voor kinderen bewerkt door Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen. De illustraties zijn van de hand van Moniek Peek. De sprookjesachtige verhalen zijn voorvallen uit vorige levens van de Boeddha, waarbij hij steeds een ander dier is: bijvoorbeeld een gouden hert, een apenkoning, of een witte olifant. De Boeddha gebruikte de verhalen om de mensen die met hun problemen bij hem kwamen een spiegel voor te houden.

Doelgroep: vanaf ca. 6 jaar

Is nothing something?

Gepubliceerdop mei 1, 2017

In Is Nothing Something? Zen Master Thich Nhat Hanh answers heartfelt, difficult, and funny questions from children of all ages. The book will help adults plant the seeds of mindfulness in the young children in their lives. Beginning with the most basic questions, “What is important in life?” and “Why is my brother mean to me?” and progressing through issues that we all wrestle with, such as “How do I know if I really love somebody?”, “How long am I going to live?”, and “What does God look like?”, each page presents a question with a short answer from Thich Nhat Hanh. The back of the book has the first complete children’s biography of Thich Nhat Hanh, along with basic, kid-friendly instructions for mindful breathing and mindful walking. – Parallax Press

wat doe je zitman – een kinderboek

Gepubliceerdop mrt 1, 2017

De dieren zitten stil.
Hun benen zijn gevouwen. Maar hun ruggen zijn recht.
Hun ogen zijn gesloten. Toch slapen ze niet.
Verder doen ze helemaal niets. Dat is alles wat ze doen.
Dan vraagt Olifant zachtjes: ‘Ben je daar nog, Ooievaar?’
‘Ja hoor. Ik ben gewoon stil,’ zegt Ooievaar.
‘Zo prettig dat we ook samen niets kunnen doen,’ zegt Olifant opgelucht.
Het wordt weer stil.

(meer…)