#gewaarzijn

the peace of wild things

Gepubliceerdop sep 13, 2017

When despair for the world grows in me
and I wake in the night at the least sound
in fear of what my life and my children’s lives may be,
I go and lie down where the wood drake
rests in his beauty on the water, and the great heron feeds.
I come into the peace of wild things
who do not tax their lives with forethought
of grief. I come into the presence of still water.
And I feel above me the day-blind stars
waiting with their light. For a time
I rest in the grace of the world, and am free.

Wendell Berry

(meer…)

onvoorwaardelijke vriendschap

Gepubliceerdop jul 12, 2017

De eerste stap is een onvoorwaardelijke vriendschap met jezelf te sluiten. Onvoorwaardelijke vriendschap betekent open blijven als je je wilt afsluiten, wanneer het gewoon te pijnlijk, te beschamend, te ongemakkelijk is wat je in jezelf ziet.

Pema Chödrön

Station Aandacht Centraal

Gepubliceerdop jul 12, 2017

‘The question is: how do we allow people to be deeply in touch with themselves, and allow them to become deeply in touch with others?
They have to cultivate their capacity for presence. Presence is Grand Central Station and the place people arrive from wherever they’ve originally come from – fear, anger, disappointment, anxiety. Through the practice of being present to their situations, to the suffering that they felt as a result, not to mention the power of being seen as others are present with them, they can then travel on to compassion, to courage, to caring, to love. … As you choose to be more present, you are more present. It allows us to see ourselves and others. By choosing presence we learn to let go of our own discomfort, and experienceing ourselves in a trusting way allows us to trust others more.’

angel Kyodo williams

(meer…)

(n)iets doen

Gepubliceerdop jul 11, 2017

Wees je bewust waar je vierentwintig uur per dag echt bent. Je dient uiterst opmerkzaam te zijn. Als je helemaal nergens meer aan denkt, valt alles harmonieus samen zonder dat er grenzen zijn. Alles is leeg en stil en er is twijfel noch aarzeling in wat je doet.

Yuanwu

(meer…)

wat te doen en wat te laten

Gepubliceerdop mei 8, 2017

“Als gewaarzijn aanwezig is … leidt het tot onderzoek van de werking van de mentale toestanden, en tot het besef: deze bevorderen het goede, deze het kwade, deze helpen, deze breken af. Vervolgens verwijdert een ernstig mens de eigenschappen die tot nadeel strekken en hij aanvaardt wat voordeel brengt. Hij verwijdert wat niet dienstig is en aanvaardt wat wel dienstig is.”
Nāgasena

(meer…)