#gesshin myoko

de alledaagse geest is de weg

Gepubliceerdop sep 19, 2017

“Nu ben je echt vrij. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over een zelf. Er wordt overal voor gezorgd. Die waarheid leeft in ieder van ons. Maar totdat we het activeren, hebben we er geen beschikking over en kunnen we het niet voortbrengen. Wanneer we het activeren, dan is ieder van ons, man of vrouw, kind, oude man of oude vrouw, hetzelfde en toch heeft ieder zijn eigen functie. Dat is de grote vreugde van een wijs mens. Het zou vreselijk saai zijn wanneer wij allemaal hetzelfde waren.

Daarom zeg ik dat we niets hebben om voor te bidden of te smeken. Alles is op ieder moment volledig onthuld, volledig aanwezig en volmaakt. Bloemen, bijen, vogels, lucht, de seizoenen, alles gaat zijn gang zoals het hoort; allemaal tegelijkertijd. Dat kun je zien wanneer je geest helemaal open is. Het gebeurt tezamen en tegelijk als één oneindig lichaam en duizenden en duizenden afzonderlijke activiteiten. Dat leert het boeddhisme over tathata, of ‘zo-heid’. Zoals het is, dat is de norm, de Dharma. Dat is onze ware natuur. En dat is wat we in zen bedoelen met ‘de alledaagse geest is de weg’.”

Gesshin Myoko Prabhasa Dharma 

(meer…)

iedere dag is een goede dag

Gepubliceerdop sep 4, 2017

Op een dag kwam ik thuis van het boodschappen doen. Ik moest de boodschappen uit mijn auto halen en naar huis dragen. Terwijl ik de zware tassen de keuken in sjouwde, had ik opeens erg met mijzelf te doen en ik dacht: ‘Mijn hemel, nu moet je koken, straks de meditatie leiden in de zendo, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?’ Op dat moment viel mijn oog op mijn meester, verscholen achter zijn krant. Toen kwam zijn grote gezicht te voorschijn en plotseling dacht ik: ‘Laat hij daar maar over nadenken.’ Ik zette de tassen neer en legde mij er op toe de boodschappen zorgvuldig en met aandacht op te bergen. Ik bereidde stap voor stap het eten, at, waste af en ging naar de meditatiehal.

Die avond werd mij heel duidelijk dat ik eenvoudigweg de bagage van mijn karma kan loslaten als ik ophoud erover na te denken en in plaats daarvan mijzelf volledig overgeef aan wat ik op dat moment aan het doen ben, hier en nu.

De Chinese meester Yun-men zei tegen zijn monniken: ‘Ik vraag jullie niet naar de afgelopen veertien dagen, ik vraag jullie niet naar de komende veertien dagen, maar hoe zit het met vandaag?’ Omdat hij wist dat de monniken hier nog niet op konden antwoorden, antwoordde hij zelf: ‘Iedere dag is een goede dag.’

Gesshin Myoko Prabhasa Dharma 

(meer…)

you might as well be happy

Gepubliceerdop feb 22, 2017

“You might as well be happy, because the alternative is to be unhappy, and who wants to be unhappy?

You might as well be kind, because the alternative is to be unkind, and who wants to be unkind?

You might as well be peaceful, because the alternative is to be angry, and who wants that?”

Gesshin Myoko Prabhasa Dharma

gesshin myoko prabhasa dharma

Gepubliceerdop jan 21, 2017

The umbrella foundation IZI and the International Zen Center Noorder Poort were founded by Zen master Gesshin Myoko Prabhasa Dharma (1931-1999).

Born in Germany as Gisela Midwer, she lived the main part of her life in California. There, she trained for years under the Japanese Zen master Joshu Sasaki, who ordained her as a nun and teacher with the names Gesshin Myoko: Moon-Heart Wondrous-Light.In 1981 she formally left Joshu Sasaki and his sangha.

In 1981 she met the Vietnamese Zen master Thich Man Giac. In 1985 he bestowed upon her the ‘Great Dharma Mind Seal Transmission’ or inka and she became Prabhasa Dharma: Brilliant Dharma, the 45th generational heir of the Vietnamese Lam Te (Rinzai) Zen Lineage.

From 1980 until her death Prabhasa Dharma, Zenji trained Zen students in the U.S.A. and Europe. She developed a form of Zen practice that is not bound to any country or culture, although she maintained some elements of both Vietnamese and Japanese Zen.

Prabhasa Dharma, Zenji was also a great artist, known for her prolific poetry, and for her calligraphies.

“You all know that I come from the Zen Buddhist tradition. But when we follow a spiritual path and we go it all the way until the end, until the root of things, then we all arrive at the same source: the source of all that is. That is the Way of Zen.” – International Zen Institute