#fritzi harmsen van beek

vrolijk pasen

Gepubliceerdop apr 16, 2017

… Wèl, vogels hebben natuurlijk
geen idee van de wederopstanding
en ook niet van persoonsver-
wisseling. Ze zijn, vanuit
hun Eigenpiet, iedereens
Anderepiet z’n eigen.
En omgekeerd.
Daar is een hoop voor te
zeggen. …

 

Fritzi Harmsen van Beek

(meer…)

toen het weer toen natuurlijk

Gepubliceerdop mrt 13, 2017

Toen het weer toen natuurlijk tòch zacht werd, en overal
winterbelletjes en lenteklokjes begonnen te groeien vond
de vogel dat eigenlijk niet ongewoon. Hij vond helemaal
niets en hij was bij voorbeeld ook helemaal niet dankbaar
maar hij begon wel erg hard & veel te zingen; en iedere dag
stond hij een paar minuten eerder op.

Fritzi Harmsen van Beek

Uit: In goed en kwaad – verzameld werk, fragment uit ‘Gewone Piet en andere Piet’, F. Harmsen van Beek, de Bezige Bij, Amsterdam, 2012.