#egoloosheid

iedere dag is een goede dag

Gepubliceerdop sep 4, 2017

Op een dag kwam ik thuis van het boodschappen doen. Ik moest de boodschappen uit mijn auto halen en naar huis dragen. Terwijl ik de zware tassen de keuken in sjouwde, had ik opeens erg met mijzelf te doen en ik dacht: ‘Mijn hemel, nu moet je koken, straks de meditatie leiden in de zendo, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?’ Op dat moment viel mijn oog op mijn meester, verscholen achter zijn krant. Toen kwam zijn grote gezicht te voorschijn en plotseling dacht ik: ‘Laat hij daar maar over nadenken.’ Ik zette de tassen neer en legde mij er op toe de boodschappen zorgvuldig en met aandacht op te bergen. Ik bereidde stap voor stap het eten, at, waste af en ging naar de meditatiehal.

Die avond werd mij heel duidelijk dat ik eenvoudigweg de bagage van mijn karma kan loslaten als ik ophoud erover na te denken en in plaats daarvan mijzelf volledig overgeef aan wat ik op dat moment aan het doen ben, hier en nu.

De Chinese meester Yun-men zei tegen zijn monniken: ‘Ik vraag jullie niet naar de afgelopen veertien dagen, ik vraag jullie niet naar de komende veertien dagen, maar hoe zit het met vandaag?’ Omdat hij wist dat de monniken hier nog niet op konden antwoorden, antwoordde hij zelf: ‘Iedere dag is een goede dag.’

Gesshin Myoko Prabhasa Dharma 

(meer…)

op avontuur in het onbekende

Gepubliceerdop apr 29, 2017

“Meditatie is een uitnodiging om erop te letten wanneer we onze grens bereiken en om ons niet te laten meeslepen door hoop en angst. … Het bereiken van onze grens is … een teken van gezondheid dat we bij het bereiken van de plaats waar we op het punt staan te sterven, bang worden en beginnen te beven. Een ander teken van gezondheid is dat we ons niet door onze angst en beven van de wijs laten brengen, maar dat we dit als een signaal opvatten dat het tijd wordt om onze strijd te staken en rechtstreeks te kijken naar wat ons bedreigt.

Gevoelens als teleurstelling en ongerustheid zijn signalen die ons vertellen dat we op het punt staan onbekend terrein te betreden. … De spirituele reis houdt in dat je hoop en vrees overwint en onbekend terrein betreedt, voortdurend op de weg vooruit. Het belangrijkste aspect van het spirituele pad is misschien wel dat je in beweging blijft.  …

(meer…)

vrolijk pasen

Gepubliceerdop apr 16, 2017

… Wèl, vogels hebben natuurlijk
geen idee van de wederopstanding
en ook niet van persoonsver-
wisseling. Ze zijn, vanuit
hun Eigenpiet, iedereens
Anderepiet z’n eigen.
En omgekeerd.
Daar is een hoop voor te
zeggen. …

 

Fritzi Harmsen van Beek

(meer…)