#dhammapada

luchtkastelen

Gepubliceerdop jun 22, 2018

There are no footprints in the sky;
You won’t find the sage out there.
The world delights in conceptual proliferation.
Buddhas delight in the ending of that.

There are no footprints in the sky;
You won’t find the sage out there.
There are no eternal conditioned things.
Buddhas never waver.

Dhammapada

In de lucht staan geen voetafdrukken;
Daar zul je geen wijze vinden.
Mensen genieten van hersenspinsels.
Boeddha’s verheugen zich in het einde daarvan.

In de lucht staan geen voetafdrukken;
Daar zul je geen wijze vinden.
Er zijn geen eeuwig vaststaande dingen.
Boeddha’s weifelen niet.

(meer…)

het goede leven

Gepubliceerdop jan 29, 2018

De Boeddha stelt ons een experiment voor. Het start met het zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. …

Het kwade laten
Doen wat heilzaam is
De geest zuiveren
Dat is de leer van de Boeddha’s.

Dhammapada

… Als westerlingen zijn we opgevoed met het idee van de onverenigbaarheid van de twee betekenissen van ‘het goede leven’. Er is goed leven in de betekenis van deugdzaam leven en er is goed leven in de betekenis van genieten van het leven. De meest boeiende en verrassende uitkomst van het boeddhistische experiment is dat beide betekenissen van goed, als twee kanten van een medaille, volkomen blijken samen te vallen.

Edel Maex

(meer…)

uiterst moeilijk

Gepubliceerdop jan 18, 2018

Wandaden zijn makkelijk te doen,
maar onheilzaam voor jezelf;
wat waarlijk heilzaam is en goed,
dat is uiterst moeilijk te doen.

Dhammapada

(meer…)

laten wij toch gelukkig leven

Gepubliceerdop apr 10, 2017

Laten wij toch gelukkig leven,
niet hatend onder hen die haten,
laten wij niet hatend wonen,
onder mensen die haten.

Laten wij toch gelukkig leven,
rustig onder de rustelozen,
laten wij heel rustig wonen,
onder mensen die rusteloos zijn.

De overwinnaar roept haat op,
de verliezer is gedompeld in leed,
de vredige voelt zich gelukkig,
overwinning en nederlaag opgevend.

Dhammapada

(meer…)

houding

Gepubliceerdop feb 22, 2017

De dingen worden voorafgegaan door de geest,
Hebben de geest als voorman,
Worden door de geest gemaakt.
Als iemand met een verdorven geest spreekt of handelt,
Dan volgt hem leed, als de kar de voet van het trekdier.

De dingen worden voorafgegaan door de geest,
Hebben de geest als voorman,
Worden door de geest gemaakt.
Als iemand met een zuivere geest spreekt of handelt,
Dan volgt hem vreugde, als een schaduw die niet wijkt.

dhammapada 1-2

Uit: Khuddaka Nikaya: De verzameling van korte teksten 1,Sutta-Nipata & Dhammapada, vertaald uit het Pali door Jan de Breet & Rob Janssen, Asoka, Rotterdam, 2011; p.273.