Uitgelicht

zentrifuge

Gepubliceerdop feb 21, 2017

Een centrifuge is een (techniek-)toestel dat gebruikmakend van de ‘middelpuntvliedende’ kracht, de mogelijkheid biedt om stoffen te scheiden, te zuiveren of te drogen

Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op dhyana oftewel concentratie-meditatie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde manier van leven.

zonder haast

Gepubliceerdop mrt 12, 2023

Wanneer hij de straten veegde werkte hij langzaam maar gestaag door: bij iedere stap een ademhaling en bij iedere stap een bezemveeg. Stap – ademhaling – bezemstreek. Stap – ademhaling – bezemstreek. Tussendoor bleef hij soms een poosje staan en keek peinzend voor zich uit. En dan ging het weer verder – stap – ademhaling – bezemstreek – – – –

Terwijl hij zo doorwerkte, voor zich de vuile straat en achter zich de schone, kreeg hij vaak grootse gedachten. Maar het waren gedachten zonder woorden, gedachten die je net zo moeilijk onder woorden kunt brengen als een bepaalde geur, die je je net nog kunt herinneren of een kleur waarvan je gedroomd hebt. Wanneer hij na zijn werk bij Momo zat, legde hij haar zijn grootse gedachten uit. En omdat ze op haar bijzondere manier luisterde, kwam hij los en vond hij de juiste woorden.

Zie je, Momo, .. het zit zo. Soms heeft men een hele lange straat voor zich. Men denkt die is zo vreselijk lang – dat krijgt men nooit voor elkaar. Hij keek een poosje zwijgend voor zich uit, en toen ging hij verder: ‘En dan begint men zich te haasten. En men haast zich steeds meer. Telkens wanneer men opkijkt, ziet men dat men maar niet opschiet. En men spant zich nog meer in en men krijgt het benauwd en tenslotte is men helemaal buiten adem en men kan niet meer. En de straat ligt nog steeds voor je. Zo moet men het niet doen.’

Hij dacht een tijdje na. Toen sprak hij verder: ‘Men moet nooit aan de hele straat tegelijk denken, begrijp je? Men moet alleen aan de volgende stap denken en de volgende ademhaling en de volgende bezemstreek. En steeds weer alleen aan de volgende.

Weer hield hij op en dacht na voor hij er aan toevoegde: ‘Dan heeft men er plezier in; dat is belangrijk, dan doet men zijn werk goed. En zo moet het.’

En nog eens na een lange onderbreking vervolgde hij: ‘Opeens merkt men dat men stap voor stap de hele straat gedaan heeft. Men heeft het niet eens gemerkt en men is niet buiten adem.’ Hij knikte bedachtzaam en eindigde met de woorden: ‘Dat is belangrijk.’

Uit: Michael Ende, Momo en de tijdspaarders, Lemniscaat, Rotterdam, 1975; p.32-33.

voorbij het denken

Gepubliceerdop feb 1, 2023

Living in the realm of duality, we must have a good understanding of the absolute, which we may think of as a deity. But in Buddhism we do not have any particular idea of a deity. The absolute is the absolute because it is beyond our intellectual or dualistic thinking. We cannot deny this world of the absolute. Many people say that Buddhism is atheism because we have no particular idea of God. We know there is the absolute, but we know it is beyond our limits of thinking mind, so we don’t say much about it.

Shunryu Suzuki

(meer…)

het hele universum

Gepubliceerdop nov 26, 2022

Binnen in jou ligt het hele universum …
Alles wat bestaat, is gemaakt van het universum. Het is een eenheid in allemaal verschillende vormen zoals
jij en ik, de sterren, zelfs de hond van de buurman! Je bent verbonden met alles wat bestaat. …
Jij bent ontstaan uit het universum dus alle wijsheid van het universum zit ook in jou.
Als je goed voelt en luistert, kun je altijd vinden wat je nodig hebt.

Ilse Krabben

(meer…)

al het zichtbare een gelijkenis

Gepubliceerdop okt 30, 2022

Elke verschijningsvorm op aarde is een gelijkenis, en elke gelijkenis is een open deur waardoor de ziel, indien zij bereid is, toegang kan verkrijgen tot ‘s werelds innerlijk waar jij en ik, dag en nacht allemaal eender zijn. Ieder mens vindt in zijn leven deze open deur wel eens op zijn weg, iedereen wordt op een gegeven moment bevlogen door de gedachte dat al het zichtbare een gelijkenis is, en dat achter deze gelijkenis de geest en het eeuwig leven schuilgaan. Doch slechts weinigen gaan door de deur naar binnen om de schone schijn op te geven voor de vagelijk bevroede werkelijkheid van het innerlijk.

Hermann Hesse

(meer…)

4 pebbles

Gepubliceerdop okt 27, 2022

P1: Every one of us has our “flower-ness” that makes us beautiful, that makes us fresh, that makes us pleasant, that makes us lovable. And we have a lot to offer to other people. If you have freshness, beauty, you can offer your freshness and beauty to the world like a flower.
Many of adults have lost their flowerness, their freshness. They have cried too much.They have suffered so much. That is why they should do something in order to restore their flowerness.

“Breathing in, I see myself as a flower.”
“Breathing out, I feel fresh.”

P2: When you love someone, you would like to offer him or her your solidity. But if you don’t have enough solidity, how can you offer it? Therefore we should cultivate more solidity in ourselves.

There is a mountain in me.
I can stay myself even with provocations, with threats. That is very crucial for my happiness.
When I have solidity, I can offer that to you. And you can rely on me. You can count on me because I have solidity.

“Breathing in, I see myself as a mountain.”
“Breathing out, I feel solid.”

P3: When you are calm, when you are still, you see things as they are. You don’t distort things. You can see things as they truly are. You are not a victim of wrong perceptions. Wrong perceptions bring about fear, anger, despair. Wrong perception is there because you are not calm. If you are calm, your perception would be correct.
Therefore I want to cultivate stillness, calm. Because I know stillness and calm is the foundation of my true happiness too.

“Breathing in, I see myself as still water.”
“Breathing out, I reflect things as they are.” 

P4: When you arrange flowers, the art of ikebana, you know that each flower needs space around her to radiate her beauty. A human being is like that, also. She needs some space inside to be truly happy and some space around her. And that is why if you love her, you should know how to offer her enough space, inside and around.

If you don’t have enough space for yourself, how can you offer space to the person you love? Therefore it’s very crucial that we know how to cultivate more space for us, because space is one of the basic conditions for happiness.

“Breathing in, I see myself as space.”
“Breathing out, I feel free.” 

To have freedom and to offer freedom, you are a true lover. You don’t imprison yourself, you don’t imprison the person you love in your ideas, in your ways. You allow freedom in your heart, and you allow freedom in his/her heart.

Thich Nhat Hanh

leeg worden

Gepubliceerdop sep 18, 2022

De weg is het oefenen. Het oefenen is het gaan.
Wat we tegenkomen is onbekend.
Wat wij tegenkomen komt een ander niet tegen. Alleen wij kunnen zoals we zijn dát tegenkomen, ervaren en beleven wat in ons en buiten ons is. In ons en buiten ons zijn één. Wij zijn één. De oefening is het loslaten. Al het geleerde, al het beleefde, al het ervarene loslaten. Loslaten en leeg worden.
Leeg worden is gevuld worden door het onbekende. Leeg worden is de hoogste activiteit.

Maarten Houtman

(meer…)

Foto ©Nadine Ancher

Inspiratiemiddag Jotika Hermsen – 8 juli 2022

Gepubliceerdop jun 17, 2022

Inspiratiemiddag met meditatieleraar Jotika Hermsen (89)

Heeswijk-Dinther – Redacteur Frieda Pruim spreekt op vrijdagmiddag 8 juli 2022 om 14.30 uur in de Abdij van Berne met meditatieleraar Jotika Hermsen over haar boek Anders zien.

Entree: dana
Reserveren: activiteiten@bernemedia.com

Jotika Hermsen (1932) leefde 24 jaar als Franciscaanse kloosterzuster. In 1986 kwam ze op het spoor van het boeddhisme en in 1995 nam ze de acht boeddhistische leefregels aan. Al dertig jaar – tot op de dag van vandaag – is ze actief als meditatieleraar. Ze geeft les in vipassanameditatie en de boeddhistische leer op een lichte en levendige manier die veel mensen aanspreekt.

(meer…)