september 2017

de alledaagse geest is de weg

Posted on sep 19, 2017

“Nu ben je echt vrij. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over een zelf. Er wordt overal voor gezorgd. Die waarheid leeft in ieder van ons. Maar totdat we het activeren, hebben we er geen beschikking over en kunnen we het niet voortbrengen. Wanneer we het activeren, dan is ieder van ons, man of vrouw, kind, oude man of oude vrouw, hetzelfde en toch heeft ieder zijn eigen functie. Dat is de grote vreugde van een wijs mens. Het zou vreselijk saai zijn wanneer wij allemaal hetzelfde waren.

Daarom zeg ik dat we niets hebben om voor te bidden of te smeken. Alles is op ieder moment volledig onthuld, volledig aanwezig en volmaakt. Bloemen, bijen, vogels, lucht, de seizoenen, alles gaat zijn gang zoals het hoort; allemaal tegelijkertijd. Dat kun je zien wanneer je geest helemaal open is. Het gebeurt tezamen en tegelijk als één oneindig lichaam en duizenden en duizenden afzonderlijke activiteiten. Dat leert het boeddhisme over tathata, of ‘zo-heid’. Zoals het is, dat is de norm, de Dharma. Dat is onze ware natuur. En dat is wat we in zen bedoelen met ‘de alledaagse geest is de weg’.”

Gesshin Myoko Prabhasa Dharma 

(meer…)

Buddhist Film Festival Europe @EYE Amsterdam: 29 september-1 oktober 2017

Posted on sep 15, 2017

‘The theme of the Buddhist Film Festival Europe 2017 is ‘Being human.’

This year for the twelfth time the EYE in Amsterdam will be the heart of our being together for spiritual, international films during the Buddhist Film Festival Europe! A unique and well-attended event for meeting new friends, cinema lovers and wisdom seekers, centered on buddhist values, such as non-violence, interdependence, and Mindfulness, with the aim to contribute to a compassionate society.

On Friday evening September 29 at 19:00 the festival will open with the new documentary The Last Dalai Lama? (by Mickey Lemle), a very intimate portrait of the now 82 year old Dalai Lama. In addition to films from various Asian countries, there will be productions focussing on the science of mind, and films with a socially engaged theme that empower holistic perspectives.

Not to miss is the special event on Sunday afternoon October 1, presented by Mind & Life Europe, with a unique contemplative science program and a panel meeting. The full festival program will be available online beginning of September at www.bffe.eu and ticket sales will start on September 8 at www.eyefilm.nl.’ – BFFE.eu

waandenkbeelden

Posted on sep 14, 2017

If I agreeably honor and entrust myself (to others)
They will bring me benefit and happiness
But if I entrust myself to these disturbing
conceptions
In future they will bring only misery and harm.
Als ik anderen aangenaam en vertrouwend tegemoet treed,
zullen zij mij geluk en vrede bezorgen.
Maar schenk ik mijn vertrouwen aan een waandenkbeeld,
dan krijg ik slecht schade en ellende terug.
Bodhisattvacharyavatara Bodhicaryavatara

(meer…)

the peace of wild things

Posted on sep 13, 2017

When despair for the world grows in me
and I wake in the night at the least sound
in fear of what my life and my children’s lives may be,
I go and lie down where the wood drake
rests in his beauty on the water, and the great heron feeds.
I come into the peace of wild things
who do not tax their lives with forethought
of grief. I come into the presence of still water.
And I feel above me the day-blind stars
waiting with their light. For a time
I rest in the grace of the world, and am free.

Wendell Berry

(meer…)

het lijden van anderen

Posted on sep 10, 2017

All suffering comes from the wish for your own happiness.
Perfect Buddhas are born from the thought to help others.
Therefore, exchange your own happiness for the suffering of others –

This is the practice of Bodhisattvas.

(meer…)

iedere dag is een goede dag

Posted on sep 4, 2017

Op een dag kwam ik thuis van het boodschappen doen. Ik moest de boodschappen uit mijn auto halen en naar huis dragen. Terwijl ik de zware tassen de keuken in sjouwde, had ik opeens erg met mijzelf te doen en ik dacht: ‘Mijn hemel, nu moet je koken, straks de meditatie leiden in de zendo, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?’ Op dat moment viel mijn oog op mijn meester, verscholen achter zijn krant. Toen kwam zijn grote gezicht te voorschijn en plotseling dacht ik: ‘Laat hij daar maar over nadenken.’ Ik zette de tassen neer en legde mij er op toe de boodschappen zorgvuldig en met aandacht op te bergen. Ik bereidde stap voor stap het eten, at, waste af en ging naar de meditatiehal.

Die avond werd mij heel duidelijk dat ik eenvoudigweg de bagage van mijn karma kan loslaten als ik ophoud erover na te denken en in plaats daarvan mijzelf volledig overgeef aan wat ik op dat moment aan het doen ben, hier en nu.

De Chinese meester Yun-men zei tegen zijn monniken: ‘Ik vraag jullie niet naar de afgelopen veertien dagen, ik vraag jullie niet naar de komende veertien dagen, maar hoe zit het met vandaag?’ Omdat hij wist dat de monniken hier nog niet op konden antwoorden, antwoordde hij zelf: ‘Iedere dag is een goede dag.’

Gesshin Myoko Prabhasa Dharma 

(meer…)