Featured

zentrifuge

Posted on feb 21, 2017

Een centrifuge is een (techniek-)toestel dat gebruikmakend van de ‘middelpuntvliedende’ kracht, de mogelijkheid biedt om stoffen te scheiden, te zuiveren of te drogen

Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op dhyana oftewel concentratie-meditatie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde manier van leven.

oordelen

Posted on nov 23, 2017

Elk van de tienduizend dingen heeft van nature zijn eigen waardevolle functie, en functioneert op natuurlijke wijze met betrekking tot alle andere dingen. Het alledaagse bestaan hoort bij wat onpeilbaar is, zoals een deksel past op een pan. Het ondoorgrondelijke harmonieert met het alledaagse, zoals twee evenwijdige pijlen samen komen aan de einder.

Deze woorden wijzen naar de Grote Werkelijkheid. Oordeel niet. Als je de Weg niet ziet, zie je die ook niet als je hem gaat. Als je de Weg gaat, is hij noch nabij, noch veraf. Als je de Weg uit het oog verliest, zie je meteen bergen en rivieren die in de weg staan. Vol respect zeg ik tot hen die verlicht willen worden: of het nu overdag is of ‘s nachts, verspil geen tijd!

Sekito Kisen

Ton Lathouwers zegt over dit fragment uit de Sandokai van Sekito Kisen: “Het boeddhisme waarschuwt er ons net als het christendom voortdurend voor: ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.’ Die woorden lijken te verwijzen naar een strenge beoordeling achteraf van … God … Maar de Griekse vertaling legt het veel dichter bij … de actuele mens: ‘Oordeelt niet, opdat gij uzelf niet oordeelt.’ staat er letterlijk.
In de staf die je breekt over een ander veroordeel je jezelf. Want je schept meteen al oordelend een structuur, een bepaling, een coördinatenstelsel dat uiteindelijk ook jou vangt. ‘Oordeel niet’ betekent evenwel geen passiviteit, geen milde sereniteit van ‘alles’ is gelijk. Het betekent precies luisteren naar de stem van je hart en daarnaar handelen. Niet de van buitenaf opgelegde regels waaraan wij ons grif en graag overgeven zijn meer bepalend, maar de stem van binnenin. … Het gebeurt niet in het luchtledige, niet vrijblijvend, maar hier en nu, middenin de wereld met haar schoonheid en haar problemen. Waar het alledaagse en ondoorgrondelijke elkaar met een tijdloze intimiteit raken als een pan haar deksel.”

Volledige tekst Sandokai: (meer…)

rustplaats voor de nacht

Posted on nov 20, 2017

Die Nachtlager

Ich höre, dass in New York
An der Ecke der 26. Straße und des Broadway
Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht
Und den Obdachlosen, die sich ansammeln
Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft.

Die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt
Aber einige Männer haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße.

Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch.

Einige Menschen haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße
Aber die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt.

Bertolt Brecht

Rustplaats voor de nacht

Ik hoor dat in New York
Op de hoek van de 26ste straat en Broadway
In de wintermaanden elke avond een man staat
Die de zich daar verzamelende daklozen,
Door het te vragen aan de voorbijgangers, een rustplaats voor de nacht bezorgt.

De wereld wordt daardoor niet anders.
De verhoudingen tussen de mensen verbeteren niet.
Het tijdperk van de uitbuiting wordt daardoor niet verkort.
Maar enkele mannen hebben een rustplaats voor de nacht. De wind wordt een nachtlang van hen afgehouden.
De sneeuw die hen was toebedacht, valt op de straat.

Leg het boek dat u leest niet neer, mens.

Enkele mannen hebben een rustplaats voor de nacht. De wind wordt een nacht lang van hen afgehouden.
De sneeuw die hen was toebedacht, valt op de straat.
Maar de wereld wordt daardoor niet anders.
De verhoudingen tussen de mensen verbeteren daardoor niet.
Het tijdperk van de uitbuiting wordt daardoor niet verkort.

vertaling: Charles Ducal

(meer…)

veerkracht: spiritueel links in de USA

Posted on nov 19, 2017

De nieuwe documentaire Veerkracht over spiritueel links in de VS is te zien op npo.nl. Mensenrechten staat onder druk in het huidige politieke klimaat van Amerika. Hoe kan het boeddishme een bijdrage leveren aan de oplossing van de enorme identiteitscrisis waarin het land verkeert? In de documentaire worden Amerikanen gevolgd die vormgeven aan een groeiende beweging die staat voor het eind van white supremacy, theologisch kolonialisme en seksueel machtsmisbruik. – docu van Babeth M. VanLoo

documentaire kijken

Met o.a. angel Kyodo williams Sensei, oprichter van het Center for Transformative Change in Berkeley, California, en zenleraar bij het Brooklyn Zen Center, over antiracisme en spiritueel activisme; Robert Thurman, schrijver en professor op Columbia University NY, bepleit een sensitivity revolution in plaats van de huidige haat-revolutie; Charlene Carruthers, van Black Youth Project, over de LGBT-beweging en de bevrijding van de (zwarte) vrouw; Xiuhtezcatl Martinez, een 17 jarige native American milieuactivist en hiphop-artiest, over indigenous rights en het recht van de mensheid op schoon water; Lucia Rijker, actrice, coach, over het breken met de verslaving aan televisienieuws; Patrick Ferris, zanger/tekstschrijver van de band The Americans, over het rouwproces na de verkiezing.

wat er is

Posted on nov 16, 2017

De man en de zaag

Een man loopt over de markt.
In zijn handen heeft hij een zaag, een grote, gele zaag.

Hij loopt langs de apotheek en de kapper
de gevangenis en de kroeg Een Hart.

Hij gaat ook langs het huis
met de vijf oude vrijsters en een plaatzagerij.

Het is belangrijk om dat vast te stellen
anders weet ik niet waar hij naar toe gaat

en bovendien twijfel ik
of hij een zaag in zijn handen heeft of een gele citroen.

Sommigen zullen de waarheid in kranten en boeken
zoeken, anderen in gebed en meditatie.

Toch blijven er ten slotte drie zaken over:
een man en een zaag en een gele citroen.

Lars Lundkvist

(meer…)

het leven zoals het is omarmen

Posted on nov 10, 2017

If we’re open to embracing the surprises as they arise, then there will be inconceivable joy. If we fuss and fume and say, ‘This isn’t what I expected,’ then there will be inconceivable misery. Just to welcome your life as it arrives moment after moment, to meet it as fully as you can, being as open to it as you can, being as ready for whatever arises as you can, and meeting it wholeheartedly, this is renunciation – this is leaving behind all of your preferences, all of your ideas and notions and schemes. Just meeting life as it is.

Zenkei Blanche Hartman

Blanche’s dharma name, Zenkei, means inconceivable joy.

(meer…)

future is now!

Posted on nov 7, 2017

Laat het verleden verdorren en
maak je geen zorgen meer om de toekomst,
wanneer je je aan niets meer vastklampt,
zul je in vrede leven.

Sutta Nipata

(meer…)

zen, kunst en vrede

Posted on nov 6, 2017

Zen Brush Mind is een portet van zenmeester, schilder, kalligraaf, schrijver, vertaler en vredesactivist Kazuaki Tanahashi. De film van Babeth M. VanLoo onderzoekt de drijfveren achter zijn internationale activisme en zijn dialoog tussen Oost en West.

film kijken

 

hetgeen dat onbekend is brengt samen

Posted on nov 5, 2017

John Cage tells about a haiku by Bashō, consisting of japanese for: ‘pine – mushroom – ignorance – leaf of tree’ which is translated by R.H. Blyth as: ‘The leaf of some unknown tree sticking on the mushroom’. Japanese composer friend of Cage does not agree and translates: ‘Mushroom does not know that leaf is sticking on it’. Three years later John Cage translates: ‘That that’s unknown brings mushroom and leaf together’. His final version he likes the most:

What leaf? What mushroom?

(meer…)

nothing is a pleasure

Posted on nov 5, 2017

Nothing is not a pleasure if one is irritated, but suddenly it is a pleasure, and then more and more it is not irritating.

John Cage