Featured

zentrifuge

Posted on feb 21, 2017

Een centrifuge is een (techniek-)toestel dat gebruikmakend van de ‘middelpuntvliedende’ kracht, de mogelijkheid biedt om stoffen te scheiden, te zuiveren of te drogen

Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op dhyana oftewel concentratie-meditatie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde manier van leven.

zonder behoefte

Posted on jan 16, 2018

… de staat van verlichting: de staat waarin een mens tot op grote hoogte iedere willekeurige situatie, goed of slecht, kan omarmen. Ik heb het niet over een heilige; ik heb het over die staat (die vaak pas na een enorme strijd wordt bereikt) waarin het OK is. We vragen ons bijvoorbeeld vaak af hoe we zullen sterven. De sleutel is niet te leren hoe je moedig kan sterven, maar te leren niet de behoefte te hebben moedig te sterven. Op kleine punten kunnen we dat misschien, maar meestal willen we iets anders zijn dan we zijn. Dat is echt een interessante houding: niet te leren iedere situatie maar te dulden, maar te leren niet de behoefte te hebben een bepaalde houding tegenover een situatie te hebben.

Joko Beck

(meer…)

zelfstudie

Posted on dec 29, 2017

Just do not give birth to a single thought: let go and become crystal clear. As soon as any notions of right and wrong and self and others and gain and loss are present, do not follow them off. Then you will be personally studying with your own true enlightened teacher.

If you do that, what worry is there that this work will not be accomplished? You must see for yourself!

Yuanwu

(meer…)

levensadem

Posted on dec 24, 2017

1. Dit [universum] bestaat als een drietal: naam, vorm en handeling. Naam heeft als oorsprong spraak, want alle namen ontspringen uit spraak. Dat is wat zij gemeenschappelijk hebben, want zij wordt door alle namen gedeeld. Zij is hun Brahman [Zelf], want zij draagt alle namen.
2. Vorm heeft het oog als oorsprong, want alle vormen ontspringen uit het oog. …
3. Handeling heeft het lichaam als oorsprong, want alle handelingen ontspringen uit het lichaam. …
Deze drie zijn samen één – het Zelf. En het Zelf, hoewel één, is deze drie. Dit is het onsterfelijke, dat wordt verhuld door het bestaande. De levensadem is het onsterfelijke, en naam en vorm zijn het bestaande. Deze twee houden de levensadem verborgen.

Upanishads

(meer…)

be your own teacher

Posted on dec 20, 2017

Martine Bachelor is een markant boeddhistisch leraar. Opgegroeid in een atheïstisch gezin en met een rugzak vol anarchistische idealen vertrekt ze op 22-jarige leeftijd voor een maand naar Azië. Door een misverstand met haar vliegticket belandt Martine per abuis in Korea. Als haar wordt gevraagd om non te worden in een boeddhistisch klooster, hoeft ze slechts drie dagen na te denken. Tien jaar later zit ze er nog steeds en er heeft zich intussen een vriendschap met Stephen Bachelor ontwikkeld, die misschien iets te innig is voor de kloosterse levensstijl.

film kijken

Als haar leraar, Meester Kusan, overlijdt, besluit ze om samen met Stephen uit te treden. Ze trouwen en leven zes jaar in een Engelse boeddhistische gemeenschap. Hier maakt ze zich de vipassana methode eigen, naast de Koreaanse zen die zij en Stephen al beoefenden. Tegenwoordig wonen ze in Frankrijk en reizen ze de wereld rond, om retraites te begeleiden en lezingen geven.

De film toont Martine in haar dagelijkse leven in Bordeaux, samen met Stephen en haar 86-jarige moeder die onder hen woont. Tussen het tuinieren door vertelt ze over het creatief bewustzijn en hoe ze dit gebruikt in het omgaan met vergankelijkheid en de dagelijkse sores. Waaronder haar vergeetachtige moeder die niks heeft met het boeddhisme. – een film van Anne Kleisen

het kaf en het koren

Posted on dec 17, 2017

This is how a mature and healthy mind works: conducting a dialogue not so much between reason and desire as between responsible desires and irresponsible ones.

Thanissaro Bhikkhu

(meer…)

what does greater good mean?

Posted on dec 15, 2017

Greater Good in Action asked kids what the “greater good” means to them.

About GGIA: UC Berkeley’s Greater Good Science Center, in collaboration with HopeLab, launched Greater Good in Action. Synthesizing hundreds of scientific studies, Greater Good in Action collects the best research-based methods for a happier, more meaningful life—and puts them at your fingertips in a format that’s easy to navigate and digest. – Greater Good In Action

Greater Good in Action is een initiatief van de Universiteit van Californië te Berkeley. Op de site zijn simpele oefeningen te vinden om ons algehele gevoel van welbevinden te vergroten. De oefeningen zijn makkelijk te vinden op categorie (bijv. compassie, verbondenheid en optimisme), maar ook op de hoeveelheid tijd die de oefening kost. – zie eerder bericht over GGIA op zentrifuge.nl